Jesteś tutaj:

Wójt Gminy Rzezawa

Wójt Gminy Rzezawa
2015-12-02
Herb Gminy


mgr inż. Mariusz Palej
Menager, przedsiębiorca. Absolwent Politechniki Częstochowskiej ukończonej z tytułem magistra inżyniera z zakresu technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie, a także tytułem inżyniera z zakresu konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Dodatkowo posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz ukończone kursy pedagogiczne.
Ekspert z zakresu budownictwa, który swoje 18-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcję kierownika budowy, inspektora nadzoru, przedsiębiorcy budowlanego. W ciągu ostatnich lat zarządzał i prowadził wiele inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowli realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego i różnych instytucji im podległych. Doświadczenie nauczycielskie zdobywał pracując przez okres 4 lat jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 przy Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu.
Członek zwyczajny jak również członek w radzie decyzyjnej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.
Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bochni, członek  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w której pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Społecznej.
Przewodniczący Społecznej Rady Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
Sekretarz Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O. CENOMA".
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzezawie.
Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.

 
 1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy.
 2. Wójt jest kierownikiem Urzędu. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego oraz czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. W przypadku nieobecności Wójta zastępstwo pełni Sekretarz Gminy w zakresie bieżącej działalności Urzędu.
 4. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Może upoważnić innych pracowników Urzędu do wydawania tych decyzji w jego imieniu.
 5. Wójt kieruje Urzędem w formie zarządzeń i pism okólnych oraz bezpośrednich poleceń służbowych. Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:         

 1. wydawanie w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisów porządkowych w formie zarządzeń i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie,
 2. przedkładanie Radzie projektów uchwał,
 3. wykonywanie budżetu, ustalanie sposobu wykonania uchwał Rady oraz składanie sprawozdań w tym zakresie,
 4. przekazywanie wszystkich uchwał Rady Wojewodzie, a Regionalnej Izbie Obrachunkowej - tych uchwał i zarządzeń, które objęte są zakresem nadzoru tej Izby,
 5. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 6. składanie jednoosobowo oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy lub udzielanie upoważnień w tym zakresie,
 7. wykonywanie obowiązków przedstawiciela Gminy w związkach i porozumieniach komunalnych,
 8. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,      
 9. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek,
 10. gospodarowanie funduszem płac,
 11. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa lub uchwałami Rady.

 

Czytano: 3384 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
CENOMA.
   

 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]