Jesteś tutaj:

Rusza gminny program wymiany pieców

Rusza gminny program wymiany pieców
2022-02-22
Miniatura
Od 16 lutego 2023 roku będzie można starać się pozyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Rzezawa na wymianę starych kotłów węglowych na   nowoczesne i ekologiczne piece gazowe. Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza.
 
Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać dofinansowanie?
- posiadać piec węglowy;
- posiadać tytuł prawny wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Rzezawa;
- złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami;
- zmienić na trwałe ogrzewanie węglowe na piec gazowy.
 
Celem dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji oraz ograniczenia emisji innych substancji mogących stanowić o przekroczeniu standardów jakości powietrza, a także doprowadzenie do trwałej likwidacji starych źródeł ciepła i zastąpienie ich nowymi źródłami ciepła oraz ich utrzymanie i eksploatację przez okres 5 lat. Wymiana dotyczy nowych źródeł ciepła o mocy do 25 kW.
 
Program udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rzezawa polega na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe.
 
Uwaga!
  • Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż  5 000,00 zł na budynek mieszkalny.
  • Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródło może zostać wykonana dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dotacja nie obejmuje robót wykonanych i materiałów zakupionych przed podpisaniem umowy.
  • Ogłoszenie o terminie składania wniosków będzie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Rzezawa, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

Czytano: 1206 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.