Jesteś tutaj:

Ponad 5 mln złotych na infrastrukturę drogową w Gminie Rzezawa

Ponad 5 mln złotych na infrastrukturę drogową w Gminie Rzezawa
2018-10-09
Miniatura
Ponad 5 mln złotych na infrastrukturę drogową w Gminie Rzezawa
Gmina Rzezawa, zgodnie z planami Wójta, od 2015 roku intensywnie rozbudowuje swoją infrastrukturę drogową, korzystając ze środków własnych oraz z otrzymywanych na ten cel dotacji. Rozwój regionu wymaga nie tylko modernizacji wielu już istniejących ulic i chodników, ale również budowy nowych traktów dojazdowych do nowo zabudowanych obszarów. W ciągu ostatnich czterech lat dzięki przychylności Rady Gminy i ponad 750 000 złotych otrzymanych w ramach dofinansowań, komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Rzezawa uległy znaczącej poprawie.
 - Pamiętam moment, w którym zaczęły do mnie docierać pierwsze informacje o stanie dróg w Gminie Rzezawa. Mieszkańcy sygnalizowali, że gminna infrastruktura drogowa wymaga w wielu miejscach generalnego remontu – wspomina Wójt Mariusz Palej. – Byłem u progu swojej kadencji, ale już wtedy wiedziałem, że priorytetem w mojej działalności stanie się bezpieczeństwo mieszkańców gminy.
Prowadzone w Gminie Rzezawa od 2015 roku inwestycje, wraz z wymaganą każdorazowo dokumentacją projektową, kosztowały w sumie ponad 5 mln złotych. W samym 2017 roku w gminie wykonano modernizacje za prawie 1,4 miliona złotych, zaś w tym roku na infrastrukturę drogową wydano już prawie 1,9 miliona złotych. Jak dotąd gmina otrzymała na te cele 750.806,85 złotych dofinansowania (przy czym w bieżącym roku przyznano jej już 331 325,27 złotych dotacji).
 
      - Cieszę się, że Rada Gminy jest przychylna projektom modernizacji lokalnych dróg i wciąż jest gotowa przeznaczać znaczną część budżetu gminy na inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców. Tylko bowiem dzięki temu udaje nam się realizować w regionie tak liczne inwestycje, gdyż, jak trzeba wiedzieć, sporym wyzwaniem jest pozyskanie środków zewnętrznych na tego rodzaju modernizacje na poziomie gminnym. Unijne założenia programowe nie obejmują dotacji tego typu działalności lokalnej, dlatego też próbujemy pozyskiwać dofinansowania z każdego dostępnego źródła zewnętrznego – zapewnia Mariusz Palej.
Określone przez Wójta jako priorytet inwestycje drogowe są w rejonie realizowane przede wszystkim ze środków własnych gminy. Mimo to rok 2018 okazuje się kolejnym, w którym z powodzeniem udaje się kontynuować w Gminie Rzezawa modernizacje drogowej infrastruktury. Jak dotąd, w ramach prowadzonych inwestycji, zmodernizowano ponad 15.000 mb dróg gminnych (z czego w roku bieżącym: ponad 3.100 mb).
- Nasze plany muszą uwzględniać nie tylko remonty, ale także nieustanną rozbudowę infrastruktury drogowej, z całym jej dodatkowym uposażeniem – dodaje Wójt Gminy Mariusz Palej. – Mam więc na myśli nie tylko drogi, ale także pobocza i chodniki, zjazdy, instalacje odwadniające, oświetlenie i, niejednokrotnie, parkingi. Wszystko po to, by dostosowywać region do potrzeb mieszkających w nim ludzi – i kierowców i pieszych. Lokalną społeczność tworzą mieszkańcy i to ich komfort życia w regionie jest dla mnie najistotniejszy.
 
 
 
 
 
W 2018 roku wykonano za kwotę

1.897.820,48 zł

następujące modernizacje dróg:
 
 1. Przebudowa drogi gminnej w Łazach – „Wąwóz
 
Zakres zadania obejmował rozbudowę drogi gminnej (rozbudowę jezdni o szerokości stałej 5 m (tj. dwa pasy ruchu po 2,50 m każdy) i długości 159 m, budowę prawostronnego chodnika dla pieszych o szerokości zmiennej 2-2,20 m i długości ok. 142 m oraz chodnika lewostronnego o szerokości 2 m i długości ok. 13 m) wraz z instalacją odwadniającą, a także budowę zjazdu i oświetlenia ulicznego, przebudowę schodów skarpowych, budowę muru oporowego oraz umocnienie skarpy i dna potoku Gróbka. Remont nawierzchni bitumicznej na placu postojowym.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 896.431,08 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 272.709,00 zł.
 
      
 
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Krzeczowie (dz. nr 1034/2; 1025/3; 1468/1; 1041/8)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni żwirowej o długości 130 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 20.485,65 zł.
 
   
 
 1. Przebudowa drogi gminnej w Krzeczowie (dz. nr 724/5)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni żwirowej na długości 214 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 19.278,40 zł.
 
         
 
 
 1. Modernizacja drogi w Łazach (dz. nr 195)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni żwirowej na długości 115 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 10.000,00 zł.
 
          
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Jodłówce (dz. nr 661/2)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 135 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 34.314,40 zł.
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Ostrowie Królewskim (dz. nr 490/4)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 65 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 13.992,00 zł.
 
       
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Krzeczowie (dz. nr 724/2)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 44 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 8.669,94 zł.
 
            
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Bratucicach (dz. nr 1566)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 346 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 80.820,84 zł.
 
  
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Dąbrówce (dz. nr 425)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 240 mb.
Wartość zadania wyniosła 37.930,74 zł.
 
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Buczkowie (dz. nr 222/2)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 105 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 20.562,00 zł.
 
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Rzezawie (ul. Mostowa)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 100 mb.
 
Wartość zadania wyniosła 16.420,50 zł.
 
 
 
 1. Wykonanie chodnika w Borku – „Mały Koniec”
Zakres zadania obejmował wykonanie kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, studzienek ulicznych oraz zjazdów do posesji, poszerzenie jezdni oraz chodnika z kostki brukowej o długości 70 mb.
Wartość zadania wyniosła 59.249,10 zł.
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej i budowa ścieżki rowerowej w Jodłówce (dz. nr 1184/2)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie rozbudowy drogi gminnej (od skrzyżowania z drogą powiatową) polegającej na budowie prawostronnej ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej, poszerzeniu drogi, przebudowie zjazdów oraz wykonania nawierzchni asfaltowej na długości 166 mb.
Wartość wykonanych prac wyniosła210.079,47 zł.
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej oraz parkingu w Jodłówce
 
Zakres zadania obejmował wykonanie rowu przydrożnego, podbudowy i nawierzchni asfaltowej utwardzenie poboczy drogi gminnej na długości 120 mb oraz modernizację parkingu.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 35.702,52 zł.
 
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Krzeczowie (działka nr. 1070/1)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 200 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 43.793,78 zł.
 
 
 
 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Krzeczów (dz. nr 1296/2, 1298/2, 1297/10)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa i nawierzchni asfaltowej na odcinku 165 mb oraz utwardzenie poboczy.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 43.475,58 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 21.737,00 zł.
 
 
 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Rzezawa-Bełch (dz. nr 71/2)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa i nawierzchni asfaltowej na odcinku 310 mb oraz utwardzenie poboczy.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 73.756,95 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 36.878,48 zł.
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Rzezawie (ul. Wieczysta)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie krytego rowu przydrożnego wraz z podbudową oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 170 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 45.528,50 zł.
 
 
 1. Budowa parkingu przy cmentarzu w Krzeczowie
 
Zakres zadania obejmował wykonanie parkingu o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 400 m2.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 30.683,83 zł.
 
 
 
 1. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Ostrowie Królewskim (dz. nr 520)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie odwodnienia drogi gminnej.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 14.460,00 zł.
 
 
 1. Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych
 
Zakres zadania obejmował wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych poprzez wypełnienie i uszczelnienie ubytków grysem kamiennym otoczonym emulsją bitumiczną w miejscowościach Łazy, Rzezawa oraz Borek.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 12.546,00 zł.
 
 
 1. Dostawa kruszywa na drogi gminne
 
Dostawa kruszywa na drogi gminne = 39.439,20 zł
 
 
 
 1. Dokumentacje projektowe na budowę i przebudowę dróg gminnych
 
 1. dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w Rzezawie (przedłużenie ul. Zielonej) oraz w Jodłówce = 69.800,00 zł
 
 1. dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w Borku „Mały Koniec” =17.220,00 zł
 
 
 1. dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w Jodłówce =19.680,00 zł
 
 1. koncepcja przebudowy drogi gminnej w Rzezawie ul. Słoneczna = 23.500,00 zł
W 2017 roku wykonano za kwotę

1.347.239,27
 następujące modernizacje dróg :
 
 
 1.        Modernizacja drogi gminnej w Rzezawie ul. Gaj.
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej długości 600 mb oraz utwardzenie poboczy.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 119.663,75 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 44.131,00 zł
 
 
 1.      Przebudowa drogi gminnej w Rzezawie ul. Kolorowa.

Zakres zadania obejmował przebudowę jezdni, budowę chodników z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejących zjazdów na długości 148 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 268.092,74 zł
Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 161.981,85 zł
 
 
 1.         Modernizacja drogi w Bratucicach (działka nr. 1660).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 70,00 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 11.688,94 zł
 
 
 1.      Modernizacja drogi gminnej w Buczkowie (działka nr 642).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 98,00 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 16.388,42 zł
 
 
 1.       Modernizacja drogi gminnej w Krzeczowie (działka nr 1070/1).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 161,00 mb
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 28.469,67 zł.
 
 
 
 1.       Modernizacja drogi gminnej w Bratucicach (działka nr 1543/3).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 90,00 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 15.630,00 zł
 
 
 1.        Modernizacja dróg gminnych na Dębinie.
 
Zakres zadania obejmował wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na zjazdach z drogi powiatowej.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 13.716,45 zł
 
       
 
 
 1.      Wykonanie chodnika na ul. Wieczystej w Rzezawie.
 
             Zakres zadania obejmował wykonanie kolektora deszczowego, studnie kontrolne i rewizyjną, zjazdy do posesji, chodnik z kostki brukowej długości ok. 201 mb oraz wykonano remont nawierzchni bitumicznej.
     Wartość zadania wyniosła 61.835,00 zł
 
 
 1.          Budowa chodnika z kanalizacją deszczową wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną w Łazach
 
Zakres zadania obejmuje wykonanie prawostronnego chodnika na długości 651 mb, lewostronnego chodnika o długości 57 mb, budowie i przebudowie istniejących zjazdów, rozbudowie skrzyżowania, budowie murów oporowych, przebudowie rowu melioracyjnego oraz przebudową nawierzchni z wymianą podbudowy i poszerzeniem poboczy do szerokości 1m. Zadanie realizowane jest wspólnie z Powiatem Bocheńskim.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 3.577.967,28 zł
Udział finansowy Gminy Rzezawa wynosi 377.233,92 zł
 
 1.         Wykonanie chodnika w Borku.
               Zakres zadania obejmował wykonanie kolektora deszczowego, studnie rewizyjne, studzienki uliczne, zjazdy do posesji, poszerzenie jezdni oraz chodnik z kostki brukowej  długości 90 mb.
                        Wartość zadania wyniosła 41.427,46 zł
 
 
 1.        Modernizacja drogi gminnej w Borku (działka nr 803 oraz 344/2).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 125,00 mb.
 
 Wartość wykonanych prac wyniosła 22.191,41 zł.
 

        
 1.       Modernizacja drogi gminnej w Łazach (działka nr. 596 ).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 145,00 mb
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 28.420,84 zł.
 
    
 
 
 
 1.         Modernizacja drogi gminnej w Krzeczowie (działka nr. 683 ).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 110,00 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 20.894,92 zł.
 
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Krzeczowie (działka nr. 1070/1 ).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na długości 220,00 mb
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 5.535,00 zł.
 
 
 
 
 1.       Modernizacja dróg gminnych w Okulicach.
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości ok. 100,00 mb.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 16.393,00 zł.
 

      

       16.        Modernizacja dróg gminnych w Dąbrówce  ( działka nr. 1035,1163,1190,1247,1376).  
Zakres zadania obejmował wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 380 mb oraz budowę dwóch przepustów.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 11.685,00 zł
 
 
 
 1.           Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Rzezawa ( ul. Nad Gróbką ) i Krzeczów w km. 0+200 – 0+420.
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni asfaltowej na odcinku 220 mb oraz utwardzenie poboczy.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 60.270,74 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł
         
 1.         Remont drogi „Do torów k/kanału Ulga” Nr 580314 w Jodłówce.
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni asfaltowej na odcinku 600 mb oraz utwardzenie poboczy.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 117.342,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł
 
 
 1.          Wykonanie placu postojowego w Rzezawie.
 
Zakres zadania obejmował wykonanie placu postojowego na nieruchomości komunalnej o nawierzchni żwirowej.
 
 Wartość wykonanych prac wyniosła 22.985,01 zł.
 
 1.          Zjazdy z drogi powiatowej na gminną
 
Wykonanie zjazdów z dróg powiatowych na gminne na Dębinie oraz w Ostrowie Królewskim
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 7.380,00 zł.
 
 1.            Odwodnienie drogi gminnej
 
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Krzeczowie, w Borku, w Łazach oraz w Rzezawie.
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 18.272,00 zł.
 1.     Budowa drogi gminnej w Krzeczowie
 
Zakres zadania obejmował wykonanie korytowanie oraz podbudowy pod drogę gminną na dł. 100,00 mb
 
 Wartość wykonanych prac wyniosła 21.100,00 zł.
 
 
 1. Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych
 
Zakres zadania obejmował wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych
Wartość wykonanych prac wyniosła 22.140,00 zł.
 
 1. Dostawa kruszywa na drogi gminne
Dostawa kruszywa na drogi gminne
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 18.483,94 zł.
 

 
W 2016 roku wykonano za kwotę

860.641,82
następujące modernizacje dróg :
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Jodłówce (działka nr 1162).
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz żwirowej na długości 670 mb.
 
 Wartość wykonanych prac 79.220,56 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 39.610,00 zł
 
       
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Rzezawie (działka nr 455/7).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 75 mb.
 
Wartość wykonanych prac14.371,04 zł
 
 
 1. Modernizacja drogi wzdłuż potoku Gróbką w Krzeczowie.
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 140 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 17.107,11 zł
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Krzeczowie (działki nr 1042/11 oraz 1042/8).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 158 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 22.795,48 zł
           
 1. Modernizacja drogi gminnej w Łazach (działka nr 600).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 165 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 17.644,30 zł.
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Bratucicach (działka nr 706).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 310 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 40.769,59 zł
Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 19.780,00 zł
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Borku (działka nr 1337).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 100 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 14.954,39 zł.
 
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej na Dębinie (działka nr 38).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 150 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 13.997,71 zł
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Buczkowie (działka nr 222/1).
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 122 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 15.949,93 zł
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Bratucicach (działka nr 1543).
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 65 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 9.998,67 zł.
 
 
 1. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Krzeczowie (działka nr 1070/1).
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 345 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 69.227,51 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Łazach (działka nr. 596 ).
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 70 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 16.158,65 zł.
 
 
 1.  Utwardzenie miejsc postojowych w Okulicach.
Zakres zadania obejmował wykonanie utwardzenie miejsc postojowych z kostki brukowej.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 32.620,02 zł.
 
 
 
 1.   Podbudowa pod drogę gminną w Ostrowie Królewskim.
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa pod drogę gminną dz. nr 520 na długości 65 mb.
 
Wartość wykonanych prac13.969,00 zł
 
 
 1.   Utwardzenie placu postojowego w Łazach.
 
Zakres zadania obejmował wykonanie placu manewrowo-postojowego przy Budynku Wiejskim – 176 ton.
 
Wartość wykonanych prac16.199,10 zł
 
 
 1.   Poszerzenie drogi gminnej w Łazach (dz. nr 225)
 
Zakres zadania obejmował wykonanie poszerzenie drogi na długości 100 mb.
 
Wartość wykonanych prac28.589,05 zł
 
 
 1.  Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej w Łazach
 
Zakres zadania obejmował wykonanie zabezpieczenia korpusu drogi gminnej przy potoku Gróbka na długości 20 mb.
 
Wartość wykonanych prac29.000,00 zł
 
 
 
 1. Budowa chodnika na drodze powiatowej w Okulicach.
Zakres zadania obejmował wykonanie chodnika oraz poszerzenia drogi powiatowej na długości 162 mb. Zadanie realizowane wspólnie z powiatem. Wartość całkowita zadania 114.514,69 zł
 
Wartość wykonanych prac wynosi 57.257,34 zł.
 
 
 1. Budowa chodnika na drodze powiatowej w Jodłówce.
Zakres zadania obejmował wykonanie chodnika oraz poszerzenia drogi powiatowej na długości 470 mb. Zadanie realizowane wspólnie z powiatem. Wartość całkowita zadania 378.580,73 zł
 
Wartość wykonanych prac wynosi 189.290,36 zł.
 
 1. Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych
 
Zakres zadania obejmował wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych
Wartość wykonanych prac wyniosła 28.633,10 zł.
 
 1. Dostawa kruszywa na drogi gminne
Dostawa kruszywa na drogi gminne
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 57.049,08 zł.
 
 1.  Modernizacja drogi gminnej w Borku (działka nr. 1335 ).
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 55 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 17.499,83 zł.
 
 
 1. Dokumentacje projektowe na budowę i przebudowę dróg gminnych
 
 1. dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w Łazach („Wąwóz”) = 24.200,00 zł
 2. dokumentacja projektowa na budowę drogi w Jodłówce ( droga na Jasień) = 15.900,00 zł
 3. podział geodezyjny działek pod drogę gminną Rzezawa-Jodłówka = 18.240,00 zł
 
W 2015 roku wykonano za kwotę

896.295,05
następujące modernizacje dróg:
 
 1. Przebudowa, budowa oraz remont drogi powiatowej w Rzezawie
 
Wartość wykonanych prac wynosi 2.449.000,00 zł
Udział finansowy Gminy Rzezawa wynosi 537.094,80 zł
 
 1.  na ul. Wiśniowej w Rzezawie wykonano roboty o wartości ok. 1.448.000,00 zł :
 
 • próg zwalniający obok ochronki w Rzezawie,
 • wyniesione przejście dla pieszych,
 • przebudowano skrzyżowanie ul. Wiśniowej z ul. Wieczystą i ul. Zieloną,
 • wybudowano chodnik,
 • przy cmentarzu wyremontowano chodnik oraz umocniono skarpę płytami ażurowymi,
 • wykonano nowe miejsca postojowe przy cmentarzu oraz zamontowano nowe lamy uliczne
 • wykonano oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wykonano nowe przejście dla pieszych
  
 1. na ul. Kościelnej w Rzezawie wykonano roboty o wartości ok. 258.000,00 zł :
 
 • przy kościele wykonano nową nakładkę asfaltową na drodze i miejscach postojowych,
 • przy zabytkowej kapliczce odnowiono otoczenie wraz z zamontowaniem barier ochronnych,
 • wykonano remont chodnika.
        
 1. na ul. Szkolnej i Topolowej wykonano roboty o wartości ok. 694.000,00 zł :
 
 • na wysokości szkoły wykonano przejście dla pieszych z progiem zwalniającym,
 • zamontowano kaseton nad przejściem dla pieszych,
 • zamontowano bariery zabezpieczające ruch pieszych,
 • wyremontowano chodnik,
 • wykonano chodnik na ul. Topolowej wraz z remontem drogi i umocnieniem poboczy,
 • wykonano oznakowanie pionowe i poziome,
 • zamontowano bariery mostowych.
       
 
   
 
 1. przy wjeździe na autostradę w miejscowości Krzeczów wykonano roboty o wartości ok. 49.000,00 zł :
 
 • zamontowano bariery energochłonne,
 • wykonano oznakowanie na jezdni,
 • wyremontowano przepust drogowy.
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej na Dębinie (działka nr. 38 ).
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 100 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 20.049,00 zł.
 
 
 1. Wykonanie pętli do zawracania samochodów przy PSP w Dąbrówce
 
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej o pow. 155 m2
 
      Wartość wykonanych prac wynosi 10.000,00 zł.
 1. Modernizacja drogi gminnej w Rzezawie ul. Jodłowa.
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 75 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 8.025,75 zł.
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Bratucicach (dz. nr 1660/1 i 1660/2).
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 500 mb oraz nawierzchnię żwirową na długości 200 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 107.969,40 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 53.980,00 zł
 
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Bratucicach (dz. nr 706).
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni żwirowej na długości 150 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 9.532,50 zł.
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Borku tzw. „Mały Koniec”.
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 100 mb oraz wykonanie przepustu drogowego.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 33.511,45 zł.
 
 1. Modernizacja drogi gminnej w Buczkowie.
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 100 mb.
 
Wartość wykonanych prac wynosi 15.391,24 zł.
 
 1. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Jodłówce „Skotnica”.
Zakres zadania obejmował wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Jodłówce na długości 100 mb
 
Wartość wykonanych prac wynosi 11.685,00 zł.
 
 1. Dostawa kruszywa na drogi gminne
Dostawa kruszywa na drogi gminne
 
Wartość wykonanych prac wyniosła 49.573,00 zł.
 
 1. Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych
 
Zakres zadania obejmował wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych
Wartość wykonanych prac wyniosła 69.946,96 zł.
 
 
 1.  Wykonanie drogi gminnej na Dębinie
 
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy pod drogę gminną osiedlową
Wartość wykonanych prac wyniosła 6.475,95 zł.
 
 1.  Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Łazach
 
Zakres zadania obejmował wykonanie rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej
Wartość wykonanych prac wyniosła 3.690,00 zł.
 
 1. Dokumentacje projektowe na budowę i przebudowę dróg gminnych = 13.350,00 zł
 
 1. Wstępny podział działek w Jodłówce = 7.000,00 zł
 2. Projekt drogi ul. Kolorowej w Rzezawie = 6.350,00 zł
 

 

Czytano: 470 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
        
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]