Jesteś tutaj:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
2015-12-11
Herb Gminy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument rzędu prawa miejscowego, który  stanowi podstawę planowania przestrzennego gminy, inaczej mówiąc planowania zabudowy w gminie. Brak miejscowego planu zagospodarowania w gminie wiąże się z zamieraniem działalności inwestycyjnej. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego musi przejść długą i skomplikowaną procedurę zanim zacznie obowiązywać. Etapy tworzenia takiego planu to: uzgadnianie planu, uchwalanie i jego zatwierdzenie.

Plan zagospodarowania to bardzo ważny dokument, gdyż to na jego podstawie i w oparciu o ustalenia w nim zawarte wydaje się decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydana decyzja stanowi o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego musi być podporządkowany ustaleniom zawartym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Oznacza to, że studium uwarunkowań musi zostać opracowane jako pierwsze.

 


Procedury wykonania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) to kolejno:

 

- obwieszczenie wójta o przystąpieniu do sporządzania planu

zbieranie wniosków do planu

- analiza zebranych wniosków

przygotowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego

opracowanie prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko

akceptacja projektu przez wójta 

skierowanie projektu planu do uzgodnień i opiniowania

wyłożenie planu do wglądu publicznego i zbieranie uwag

przekazanie projektu wraz z uwagami do rady gminy, która podejmuje stosowne uchwały

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ocena zgodności uchwały z planem przez wojewodę

ogłoszenie planu w dzienniku urzędowym województwa

wejście planu w życie po 30-dniowym vacatio legis

 


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera m.in. ustalenia dotyczące:

 

kierunków i zasad rozwoju funkcjonalno – przestrzennego gminy zgodne ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzezawa” – uchwalonego przez Radę Gminy Rzezawa Uchwałą Nr XIX/151/2001 z dnia 2 lutego 2001 roku

przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o równych zasadach zagospodarowania 

 - zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

 - zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane

 - szczególnych  warunków zagospodarowania terenów, w tym: zakazy zabudowy wynikające z potrzeb ochrony środowiska

 - zasobów wodnych, zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych

 

 

Poniżej zamieszczono część opisową planu wraz z mapami.

 

Mapy są opisane w formie - numer roboczy mapy - nazwy miejscowości, których obszar wykazano na mapie.

 

Czytano: 5806 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]