Jesteś tutaj:

II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
2016-10-28
Miniatura
                   W Ó J T   G M I N Y   R Z E Z A W A    MARIUSZ  PALEJ
 
OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  N/W  : 
 
1) działki nie zabudowanej, oznaczonej nr 511/2 o pow. 0,08 ha położonej 
w Buczkowie , przy drodze gminnej nr 511/4, w terenach zabudowy mieszkalnej i usługowej objętej KW TR1O/00055503/8 Sądu Rejonowego w Bochni –   cena wywoławcza  31.026,00 zł brutto (słownie : trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia sześć złotych  00/100)     – II przetarg,
 
2) działki nie zabudowanej, oznaczonej nr 511/3 o pow. 0,07 ha położonej 
w Buczkowie , przy drodze gminnej nr 511/4, w terenach zabudowy mieszkalnej i usługowej objęte j  KW TR1O/00055503/8 Sądu Rejonowego w Bochni – cena wywoławcza  : 26.388,00zł brutto (słownie : dwadzieścia sześć  tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) – II przetarg,
 
3) działki nie zabudowanej, oznaczonej nr 1470 o pow. 0,12 ha położonej 
w Bratucicach bez dostępu do drogi powiatowej w terenach zabudowy mieszkalnej i usługowej, objętej KW TR1O/00052787/1 Sądu Rejonowego w Bochni – cena wywoławcza  35.867,00 zł brutto (słownie : trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych  00/100) - II przetarg,
 
 Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 roku od godz. 13w Urzędzie Gminy w  Rzezawie  pok. Nr 12.
1.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  10% wartości działki chętnej do zakupu w terminie do dnia 17 listopada 2016 roku - ( za wpłatę w terminie uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Gminy) gotówką  w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Rzezawa numer 3085910007 0080 0000 0042 0017.  Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.
2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.
3. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej tj.1% wartości działki.
5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
6. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
7. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym w dniu 19 września 2016r.
8.Wójt Gminy zastrzega prawo odwołania przetargu, jedynie z uzasadnionej przyczyny, a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy pok.nr 6 lub pod nr tel. 14 68 58 600-w.21
Sporz.HP
 

 

Czytano: 1267 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]