Jesteś tutaj:

Dynamiczny rozwój gminy Rzezawa w ostatnich trzech latach.

Dynamiczny rozwój gminy Rzezawa w ostatnich trzech latach.
2018-03-09
Miniatura

Dynamiczny rozwój gminy Rzezawa w ostatnich trzech latach.


    Gmina Rzezawa od kilku lat zmienia swoje oblicze. Modernizuje się i rozbudowuje. W ciągu ostatnich trzech lat wydatkowała na inwestycje ponad 14 mln 390 tys. zł z czego prawie 6 mln zł pochodziło z otrzymanych dotacji. Dużo inicjatyw, część finansowana ze środków unijnych bądź innych środków zewnętrznych, pozwala zaspokoić najważniejsze potrzeby mieszkańców. W ostatnich trzech latach na terenie Gminy Rzezawa zrealizowaliśmy wiele bardzo ważnych inwestycji, które pozwoliły na jej odpowiedni rozwój oraz bezpieczeństwo mieszkańców. W tym czasie zmodernizowaliśmy, wyremontowaliśmy i wybudowaliśmy wspólnymi siłami ponad 10 km nowych dróg. Inwestowaliśmy także w budowę chodników i parkingów. Na poprawę infrastruktury drogowej a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa  użytkowników dróg i pieszych  gmina wydatkowała ponad 3 mln 100 tys. zł.
 

 

           Dziesiątki mieszkańców doczekało się przyłączenia do kanalizacji i wodociągu. Inwestycje sieciowe przyczyniające się do zapewnienia poprawy warunków życia mieszkańców oraz ochronę środowiska naturalnego pochłonęły ponad 3 mln 300 tys. zł. W tym okresie gmina wykonała ponad 21 km sieci wodno-kanalizacyjnych ( ponad 8 km sieci wodociągowych oraz prawie 13 km sieci kanalizacyjnych ). Gmina zyskała nowoczesną infrastrukturę sportową, której może nam pozazdrościć wiele miejscowości z całej Polski. Budujemy 2 sale gimnastyczne, 2 boiska wielofunkcyjne, kort tenisowy, boisko pełnowymiarowe trawiaste, zielone siłownie i place zabaw. W rozwój infrastruktury sportowej gmina przeznaczyła ponad 7 mln 400 tys. zł.  

 

             Zadbaliśmy także o ochronę zdrowia naszych mieszkańców. Myśląc o nich, uruchomiliśmy nowoczesne Centrum Rehabilitacji za kwotę ponad 2 mln 500 tys. zł. Wiele z tych inwestycji udało się nam zrealizować dzięki dotacjom, które uzyskaliśmy dzięki naszym staraniom. Były one rekordowe w historii naszej gminy. Na tym jednak nie poprzestajemy i nadal zamierzamy robić wszystko, co tylko w naszej mocy, aby nasza Mała Ojczyzna dalej odpowiednio się rozwijała.

Gmina Rzezawa w liczbach:

 • 14 mln 390 tys. zł – kwota przeznaczona na inwestycje w ciągu ostatnich 3 lat

 • 5 mln 820 tys. zł – kwota uzyskanych dotacji zewnętrznych

 • 3 mln 100 tys. zł – kwota przeznaczona na modernizację, remonty i budowę nowych dróg, chodników oraz parkingów

 • 8 mln 30 tys. zł – kwota przeznaczona na budowę oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacji oczyszczalni ścieków

 • 4 mln 300 tys. zł – kwota przeznaczona na budowę dwóch sal gimnastycznych wraz z wykończeniem i pełnym wyposażeniem ( Jodłówkaoraz Okulice )

 • 2 mln 500 tys. zł – kwota przeznaczona na ochronę zdrowia

 • 3 mln 100 tys. zł – kwota przeznaczona na modernizację i budowę boisk zewnętrznych sportowych, zielonych siłowni i placów zabaw

 

Wybrane inwestycje w Gminie Rzezawa w latach 2015-2017:
Otwarcie nowoczesnego Centrum Rehabilitacji w Rzezawie

 

Jest to miejsce, gdzie w nowoczesnych i komfortowych warunkach mieszkańcy gminy korzystają z usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie. Kompleksowa modernizacja byłego budynku komunalnego, w którym obecnie znajduje się Centrum Rehabilitacji, kosztowała 2,5 mln zł, z czego ponad 560 tys. zł stanowiła dotacja z PFRON. Obiekt jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada również przestronny parking.

  

Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół w Dąbrówce

 

Zadbaliśmy o docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz jego strop. Wymieniono okna i drzwi na energooszczędne. Zmodernizowana została instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej. Wymieniono także pokrycie dachu na blachę trapezową powlekaną. Również w szkole wymieniono wewnętrzną stolarkę drzwiową. Całość zadania kosztowało ponad 690 tys. zł. Gmina Rzezawa na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie z RPO Województwa Małopolskiego w kwocie 316 tys. zł.

 

Remont budynku wiejskiego w Łazach

 
 

Zakres prac obejmował m.in. wymianę pokrycia dachowego, remont pomieszczeń sanitarnych, wymianę stolarki zewnętrznej,  docieplenie budynku, czy remont schodów zewnętrznych oraz zamontowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynek zyskał także nową elewację. Zamontowana została ponadto w pełni zautomatyzowana brama garażowa, dzięki której usprawniony został wyjazd samochodu pożarniczego. Inwestycja kosztowała w sumie ponad 313 tys. zł, z czego 109 tys. zł pochodziło ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

 
 

Budowa placów zabaw i zielonych siłowni na terenie gminy

Rzezawa

 

Krzeczów

 

Z obiektu rekreacyjnego, który powstał w Krzeczowie w sąsiedztwie biblioteki i świetlicy wiejskiej, korzysta w ciepłe dni bardzo wiele osób. Zarówno plac zabaw, jak i zielona siłownia jest wyposażona w liczne urządzenia zabawowe i sprzęty do ćwiczeń wysokiej klasy. Inwestycja kosztowała ponad 214 tys. zł. Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu otrzymało na to zadanie dofinansowanie w wysokości 118 tys. zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Place zabaw i zielone siłownie powstały także w innych miejscowościach gminy – Rzezawie, Łazach, Dąbrówce i Ostrowie Królewskim. Gmina Rzezawa na infrastrukturę placów zabaw  i zielonych siłowni przeznaczyła w sumie ok. 550 tys. zł.
  

Remont budynku remizy OSP w Ostrowie Królewskim

 

W budynku zostały wymienione wszystkie okna i drzwi. Wykonano również termomodernizację ścian zewnętrznych oraz stropu. Wymieniono ponadto grzejniki i instalację centralnego ogrzewania z kotłem i całym jego osprzętem. Remiza zyskała nową elewację. Została również m.in. zamontowana nowa instalacja odgromowa. Wymieniono też oświetlenie zewnętrzne budynku. Wartość inwestycji to ponad 348 tys. zł. Zadanie współfinansowane było ze środków WFOŚiGW w Krakowie. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 81 tys. zł.
 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzezawa
Rzezawa ul. Nad Gróbką

 

W ciągu trzech ostatnich lat na terenie gminy zamontowano 40 nowych lamp ulicznych. Pojawiły się one we wszystkich miejscowościach gminy - Rzezawie, Jodłówce, Krzeczowie, Borku, Łazach, Ostrowie Królewskim, Okulicach, Bratucicach, Buczkowie, Dąbrówce i Dębinie. Na inwestycje związane z oświetleniem Gmina Rzezawa przeznaczyła w sumie ponad 70 tys. zł.
 

 
Budowa oraz modernizacja dróg gminnych, powiatowych, parkingów oraz chodników

Gmina Rzezawa od 2015 roku wydatkowała na ten cel ok. 3,1 mln zł, z czego ok. 400 tys. złotych pochodziło ze środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych. W tym czasie zmodernizowaliśmy, wyremontowaliśmy i wybudowaliśmy wspólnymi siłami ponad 10 km nowych dróg.

 

Wykonano m.in.

 • Modernizację drogi gminnej w Jodłówce - wartość całkowita zadania wyniosła 117 tys. zł. Gmina Rzezawa otrzymała na tę inwestycję 40 tys. zł dofinansowania.

 • Przebudowę drogi powiatowej „Schetynówka 2015” w Rzezawie – ok. 2 mln 600 tys. zł kosztowała przebudowa drogi powiatowej w Rzezawie. Gmina Rzezawa na realizację tej inwestycji przeznaczyła 537 tys. zł.

 • Budowę chodnika w Jodłówce oraz Okulicach - inwestycja kosztowała  Gminę Rzezawę ok. 250 tys. zł. Tyle samo na ten cel przeznaczyło Starostwo Powiatowe w Bochni.  

 • Przebudowę drogi w Rzezawie na ul. Kolorowej - wartość wykonanych prac wyniosła 268 tys. zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 170 tys. zł.

 • Likwidacji  niebezpiecznego zakrętu w Łazach - wartość wykonanych prac wyniosła ponad 3,5 mln zł. Udział finansowy Gminy Rzezawa wyniósł ponad 377 tys. zł.

 • Modernizacja drogi gminnej w Rzezawie ul. Gaj - wartość całkowita zadania wyniosła ponad 119 tys. zł. Gmina Rzezawa otrzymała na tę inwestycję 44 tys. zł dotacji.

 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Rzezawa – Krzeczów - wartość całkowita zadania wyniosła ponad 81 tys. zł. Gmina Rzezawa otrzymała na tę inwestycję 30 tys. zł dotacji.

 

 
Budowa sali gimnastycznej w Okulicach

 

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach został rozbudowany i poszerzony o salę gimnastyczną. Nowy obiekt zostanie oddany do użytku przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Obecnie trwają w nim prace wykończeniowe. Budynek będzie posiadał arenę sportową o wymiarach 12 × 24 m, pomieszczenia zaplecza oraz galerię widokową na salę gimnastyczną. Do sali sportowej zaprojektowano również niezależne wejście. Inwestycja będzie w sumie kosztować ok. 1 mln 230 tys. zł.
 

Budowa sali gimnastycznej i remont boiska w Jodłówce

 

Sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jodłówce im. Rotmistrza Witolda Pileckiego będzie gotowa w przyszłym roku. Obecnie budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej wynosić będzie ponad 590 m2 i znajdzie się w niej miejsce m.in. na obszerną arenę sportową. Wyremontowane zostanie także boisko zewnętrzne przy szkole, które zyska nową nawierzchnię poliuretanową, trybuny, oświetlenie i piłkochwyty. Inwestycja będzie kosztować ok. 3 mln 70 tys. zł. Gmina na jej realizację pozyskała ponad 1mln 540 tys. zł dofinansowania z MSiT.

 
Przebudowa boiska sportowego w Rzezawie

Przed                       Po wykonaniu

 

 

W ramach projektu wykonane zostanie pełnowymiarowe boisko sportowe trawiaste do piłki nożnej. Inwestycja ta zakłada także budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z oświetleniem o wymiarach płyty 30 × 44 m. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków MSiT w wysokości 538 tys. zł. Cała inwestycja prowadzona przy ul. Wiśniowej w Rzezawie będzie natomiast kosztować ok. 1 mln 630 tys. zł. W całości będzie ona gotowa i oddana do użytku jeszcze w tym roku.
 

Budowa boiska sportowego, kortu tenisowego i siłowni w Borku

Przed                                  Po wykonaniu

 

Utworzenie tzw. szkolnej strefy sportu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borku im. Św. Kingi będzie kosztować w sumie ok. 900 tys. zł, z czego kwota dofinansowania z MSiT wynosi 372 tys. zł. W ramach zadania wykonane zostały już m.in. boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz siatkówki. Gotowa jest także zielona siłownia. Wkrótce rozpocznie się m.in. budowa kortu tenisowego, skoczni do skoków w dal i trójskoku oraz 2-rzędowych trybun. Inwestycja do użytku mieszkańcom zostanie oddana w tym roku.
 

Budowa oraz rozbudowa na terenie gminy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W przeciągu ostatnich lat skanalizowano znaczną część m.in. Buczkowa, Dębiny, Bratucic i Dąbrówki. W tym czasie wykonano także setki mb sieci wodociągowej m.in. w Borku, Rzezawie, Dąbrówce i Krzeczowie. Na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu trzech ostatnich lat Gmina Rzezawa przeznaczyła w sumie ok. 3 mln 300 tys. zł, z czego ok. 1 mln 300 tys. zł to dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. To wszystko sprawia, że Gmina Rzezawa jest jedną z najlepiej zwodociągowanych i skanalizowanych gmin w całym regionie. W tym okresie gmina wykonała ponad 21 km sieci wodno-kanalizacyjnych ( ponad 8 km sieci wodociągowych, prawie 13 km sieci kanalizacyjnych ).
 

Wymiana pieców

Gmina Rzezawa otrzymała z Zarządu Województwa Małopolskiego niespełna 1 mln 30 tys. zł na wymianę starych kotłów węglowych na nowoczesne ekologiczne piece, które są przyjazne środowisku. Wkład własny Gminy Rzezawa wyniósł 20 tys. zł, a tym samym całkowita wartość projektu opiewa na niespełna 1 mln 50 tys. zł. W ramach projektu wymienionych zostanie ok. 85 domowych palenisk.

 
 
 
Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Około 830 tys. zł w ostatnich trzech latach Gmina Rzezawa przeznaczyła na utrzymanie ośmiu jednostek OSP z Borku, Bratucic, Jodłówki, Krzeczowa, Łazów, Okulic, Ostrowa Królewskiego i Rzezawy. Za pieniądze te zostało zakupione m.in. umundurowanie bojowe i niezbędny sprzęt ratowniczy, a także m.in. samochód pożarniczy dla OSP Krzeczów. Dużą inwestycją była także chociażby  modernizacja budynku OSP w Ostrowie Królewskim oraz wykonany remont pomieszczeń garażowych OSP Rzezawa.
 

Rzezawa „Sportową Gminą 2017”

Gmina Rzezawa została wyróżniona podczas konkursu „Sportowa Polska” za rozwój infrastruktury sportowej i krzewienie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i pozostałej społeczności lokalnej. Wyróżnienie takie otrzymało zaledwie 30 gmin w kraju, w tym tylko 4 z Małopolski.
 

 
 
 
 
Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
 I Olimpiada Sportowa
     Pożegnanie Lata w Rzezawie
     Gminny Dzień Dziecka
 
    Gminny Dzień Dziecka

 

Gmina Rzezawa każdego roku organizuje dziesiątki różnych imprez kulturalnych i sportowych. Najpopularniejsze z nich to m.in. Pożegnanie lata, Gminny Dzień Dziecka, Gminny Dzień Dziecka Niepełnosprawnego, Przegląd Młodych Talentów, czy Olimpiada Sportowa dla Dzieci i Młodzieży jak również dla Przedszkolaków. Warto również zaznaczyć, że w ostatnich latach wiele imprez, które odbywały się na terenie gminy, zostało wzbogaconych przez udział gwiazd. Wystąpił tutaj m.in. zespół Video oraz Mateusz Mijal. Rzezawę odwiedziła również Ewa Wachowicz.

 
Wsparcie zadań z zakresu sportu i kultury

W ostatnich trzech latach gmina przeznaczyła ok. 440 tys. zł na wsparcie inicjatyw sportowych oraz kulturalnych. Dzięki tym pieniądzom kluby sportowe mogą odpowiednio się rozwijać, a wydarzenia kulturalne zyskały bardzo dużo na swojej atrakcyjności.

 

 Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej za swoją dotychczasową wzorową pracę na rzecz rozwoju gminy otrzymał szereg wyróżnień. W 2016 i 2017 roku został „Osobowością Roku” w  kategorii samorządność i społeczeństwo lokalna w powiecie bocheńskim w prestiżowym plebiscycie organizowanym przez „Gazetę Krakowską”. W 2015 i 2017 roku otrzymał ponadto wyróżnienie w akcji „Najpopularniejszy Wójt i Burmistrz Małopolski”, którą organizowała gazeta. W 2017 roku Gmina Rzezawa jako jedna z 4 gmin w województwie małopolskim otrzymała wyróżnienie w kategorii „Sportowa Gmina 2017”.

 - Ciężko pracujemy na to, by w naszej gminie lepiej się żyło. Tworzymy wspólnotę, w której mimo różnic w poglądach – udaje się kończyć kolejne inwestycje, zdobywać nowe środki i planować kolejne duże przedsięwzięcia. Nasze starania i skuteczność w realizacji zamierzonych planów nie tylko widać gołym okiem, gdy jedzie się nowymi drogami czy odwiedza wyremontowane budynki, ale też doceniają to inni czy to w postaci indywidualnych, czy zbiorowych nagród i wyróżnień – informuje Mariusz Palej, wójt gminy Rzezawa.

 

Czytano: 2046 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

Stop - SMOG.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
CENOMA.
   

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]