Jesteś tutaj:

Dynamiczny rozwój gminy Rzezawa

Dynamiczny rozwój gminy Rzezawa
2018-10-04
Miniatura

Dynamiczny rozwój gminy Rzezawa
 
Po raz kolejny zamiast słów, przemówiły czyny. Liczby, zamiast okrągłych frazesów. Słowa są ważne, ale jeszcze ważniejsze jest, by znalazły pokrycie w rzeczywistych działaniach. Patrzymy na kolejne dowody tego, że działamy i to działamy skutecznie. Przyszedł czas na podsumowania. Przez ostatnie cztery lata na terenie gminy Rzezawa zrealizowaliśmy wiele bardzo ważnych inwestycji, które pozwoliły na jej odpowiedni rozwój oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Były one rekordowe w historii naszej gminy. Na tym jednak nie poprzestajemy i nadal zamierzamy robić wszystko, co tylko w naszej mocy aby nasza Mała Ojczyzna dalej się rozwijała.
 
Gmina Rzezawa w liczbach w latach 2014-2018 :
 • 30 mln 879 tys. zł – wartość inwestycji na terenie gminy
 • 6 mln 729 tys. zł – kwota uzyskanych dotacji
 • 10 mln 361 tys. zł  – wartość inwestycji drogowych
 • 8 mln 500 tys. zł – kwota przeznaczona na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków
 • 4 mln 365 tys. zł – wartość budowy dwóch sal gimnastycznych z pełnym wykończeniem w Jodłówce i w Okulicach
 • 2 mln 500 tys. zł – kwota przeznaczona na ochronę zdrowia
 • 3 mln 900 tys. zł – wartość modernizacji i budowy boisk zewnętrznych sportowych, zielonych siłowni i placów zabaw
                                            
 
Inwestycje w Gminie Rzezawa w latach 2014-2018  30.879.978,08 zł
Pozyskane środki zewnętrzne 6.729.001,72 zł
 
 1. Przebudowa i Rozbudowa budynku „Centrum Rehabilitacji” w Rzezawie
Wartość inwestycji: 2.443.296,29 zł
Dofinansowanie: 562.453,02 zł
(Zakres prac: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku komunalnego na budynek rehabilitacji, Zagospodarowanie terenu – drogi dojazdowe i pożarowe, parkingi, ogrodzenie)
  
 
 1. Przebudowa i remont boiska sportowego trawiastego, budowa boiska wielofunkcyjnego, obiektu małej
architektury i oświetlenia w Rzezawie
Wartość inwestycji: 1.764.777,21 zł
Dofinansowanie: 538.515,00 zł
(Zakres prac: Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 30x44 m, Pełnowymiarowe boisko trawiaste  do piłki nożnej wraz z oświetleniem i trybunami. Elementy towarzyszące: chodniki, ogrodzenie, trybuny, oświetlenie)
  
 
 1. Utworzenie Szkolnej Strefy Sportu w Borku
Wartość inwestycji: 912.946,35 zł
Dofinansowanie: 372.700,00 zł
(Zakres prac: Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową 30 x 44 m, Kort tenisowy 18,29*36,57 m.,
Zielona siłownia, Chodniki, ogrodzenie, trybuny, oświetlenie)
  
 
 1. Rozbudowa drogi gminnej ( przedłużenie ul. Zielonej) w Jodłówce
Wartość inwestycji: 69.800,00 zł
(Zakres prac: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w Jodłówce (przedłużenie ul. Zielonej w Rzezawie) oraz połączenie z drogą powiatową wraz z oświetleniem, odwodnieniem.
 
 1. Przebudowa drogi gminnej - ul. Kolorowa w Rzezawie
Wartość inwestycji: 268.806,18 zł
Dofinansowanie: 161.981,85 zł
(Zakres prac: Wykonanie robót ziemnych, elementów odwodnienia, konstrukcji jezdni na długości 148 mb., chodnika (chodników po obu stronach drogi), zjazdów indywidualnych, robót towarzyszących i uzupełniających)
  
 
 1. Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Okulicach
Wartość inwestycji: 1.257.200,59 zł
(Zakres prac: Budowa budynku sali gimnastycznej z dwukondygnacyjnym zapleczem, galerią widowiskową wraz z dostawą wyposażenia sportowego - pow. boiska 12,35*24,15 m)
 
 
 1. Remont budynku remizy OSP w Ostrowie Królewskim
Wartość inwestycji: 394.951,84 zł
Dofinansowanie: 81.500,00 zł
(Zakres prac: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, Docieplenie fundamentów, ścian, stropów, Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego)
 
 
 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bratucicach:
Wartość inwestycji: 350.145,91 zł
(Zakres prac: Kanalizacja sanitarna 1.194,60 mb, Przepompownia ścieków-1 szt. oraz Przyłącza - 20 szt.)
 
 
 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Dąbrówce:
Wartość inwestycji: 1.075.521,12 zł
(Zakres prac: Kanalizacja sanitarna 2.106,05 mb oraz Przyłącza - 21 szt.)
  
 
 1. Modernizacja dróg gminnych
Wartość inwestycji: 2.790.777,66 zł
(Zakres prac: 2018 r. - wykonano modernizację dróg w ilości ok. 3000 mb za ok. 1.9 mln zł ; 2017 r. - zmodernizowano drogi w ilości ok. 3750 mb za ok. 1.4 mln zł ;  2016 r. - wykonano modernizację dróg w ilości ok. 3600 mb za ok. 860 tys. zł 2015 r.-wykonano modernizację dróg w ilości ok. 2000 mb za ok. 900 tys. zł)
  
 
 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Dębinie
Wartość inwestycji: 1.163.348,46 zł
Dofinansowanie: 208.134,42 zł
(Zakres prac: Kanalizacja sanitarna 4.276,60 mb, Przepompownia ścieków-1 szt., Studnie odpowietrzające - 3 szt. oraz Przyłącza - 34 szt.)
 
 
 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Buczkowie
Wartość inwestycji: 1.416.886,93 zł
Dofinansowanie: 623.565,00 zł
(Zakres prac: Kanalizacja sanitarna 6.802,00 mb, Przepompownia ścieków-1 kpl. oraz Przyłącza - 9 szt. i PCV Ø160 - 1.122 m)

 
 1. Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół w Dąbrówce
Wartość inwestycji: 701.050,77 zł
Dofinansowanie: 301.081,09 zł
(Zakres prac: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i ścian zewnętrznych (ok. 1500 m2), Wymiana pokrycia dachowego (ok. 1000 m2)

   
 
 1. Rozbudowa drogi powiatowej w Łazach - współfinansowanie zadania
Wartość inwestycji: 3.577.967,28 zł
Udział finansowy gminy: 377.233,92 zł
(Zakres prac: Budowa prawo (ok. 651 mb) i lewo stronnego chodnika (ok. 57 mb), Instalacja odwadniająca, Budowa i przebudowa zjazdów, Rozbudowa skrzyżowania, Rozbiórka
przepustów, Budowa murów oporowych, Przebudowa nawierzchni wraz z poszerzeniem poboczy.
  
 
 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Dąbrówce
Wartość inwestycji: 1.160.650,98 zł
Dofinansowanie: 460.634,00 zł
(Zakres prac: 7.403,00 mb sieci wodociągowej, Przyłącza - 83 szt.)

 
 1. Rozbudowa sieci wod.- kan. na terenie gminy
Wartość inwestycji: 265.585,95 zł
(Zakres prac: 976,29 mb,
Sieć wodociągowa: Rzezawa ul. Pacynkowa-248,28 m, Borek-70,85 m., Krzeczów-314,36 m., Jodłówka - 71,50 m,
Sieć kanalizacyjna: Rzezawa ul. Pacynkowa-125,3 m., Borek-85,0 m., Jodłówka- 61,0 m)
 
 
 1. Remont i wyposażenie budynku komunalnego – Łazy
Wartość inwestycji: 313.000,00 zł
Dofinansowanie: 109.585,83 zł
(Zakres prac: Wymiana parkietu (I p.)pokrycia dachowego i stolarki zew. Remont kominów, sanitariatów i schodów zew. oraz zamontowanie pochylni dla niepełnosprawnych, Docieplenie budynku i elewacja, Utwardzenie terenu koło budynku
  
 
 1. Rozbudowa drogi powiatowej w Rzezawie – współfinansowanie zadania
Wartość inwestycji: 2.500.000,00 zł
Udział finansowy gminy: 537.094,80 zł
(Zakres prac: Modernizacja drogi powiatowej )
  
 
 1. Rozbudowa budynku szkoły o salę widowiskowo-sportową z zapleczem oraz remont boiska w Jodłówce
Wartość inwestycji: 3.108.689,19 zł
Dofinansowanie: 1.541.125,00 zł
(Zakres prac: Zagospodarowanie terenu, Budowa sali gimnastycznej z dwukondygnacyjnym zapleczem, trybunami wraz z dostawą wyposażenia sportowego, Remont boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową.
 
 
 
 1. Budowa placów zabaw oraz zielonych siłowni w Gminie
Wartość inwestycji: 1.237.760,17 zł
Dofinansowanie: 228.340,00 zł
(Zakres prac: Budowa placów zabaw oraz zielonych siłowni w Krzeczowie, Dąbrówce, Łazach, Jodłówce, Ostrowie Królewskim, PSP Rzezawa, GOSiR Rzezawa, Okulice, Bratucice)
  
 
 1. Rozbudowa drogi gminnej „Wąwóz” w Łazach
Wartość inwestycji: 887.443,08 zł
Dofinansowanie: 272.709,00 zł
(Zakres prac: rozbudowa jezdni o szerokości 5,00 m., budowa prawostronnego chodnika dł. 159 m. i lewostronnego chodnika dł. ok. 13 mb, kanalizacja deszczowa, budowa zjazdu, muru oporowego, oświetlenia ulicznego, przebudowa schodów skarpowych oraz umocnienie skarpy i dna potoku Gróbka)
  
 
 1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Borku
Wartość inwestycji : 3.096.649,62 zł
(Zakres prac : modernizacja oczyszczalni ścieków etap 1 )

 
 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Wartość inwestycji : 122.722,50 zł
(Zakres prac : zamontowano 57 szt lamp oświetlenia ulicznego oraz wykonano nie zbędą sieć )
 
 
- Ciężko pracujemy na to, by w naszej gminie lepiej się żyło. Tworzymy wspólnotę, w której mimo różnic w poglądach – udaje się kończyć kolejne inwestycje, zdobywać nowe środki i planować kolejne duże przedsięwzięcia. Nasze starania i skuteczność w realizacji zamierzonych planów nie tylko widać gołym okiem, gdy jedzie się nowymi drogami czy odwiedza wyremontowane budynki, ale też doceniają to inni czy to w postaci indywidualnych, czy zbiorowych nagród i wyróżnień – informuje Mariusz Palej, wójt gminy Rzezawa.

 

Czytano: 607 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
        
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]