Jesteś tutaj:

Warunki naturalne

Warunki naturalne
Z geograficznego punktu widzenia gmina położona jest w Wojnickim członie Przedgórza Bocheńskiego, gdzie pod względem geologicznym jest to sfałdowany, solonośny miocen, spiętrzony do wysokości 260-300 m n.p.m. W gminie Rzezawa występują dwa rodzaje klimatu, w tym górski nizinny oraz podgórski. Średnia roczna temperatura na tym obszarze wynosi 8-9 stopni Celsjusza, a roczna suma opatów 700-750 mm.

Na terenie gminy przeważają wiatry o kierunku zachodnim. Warto również zauważyć, że na terenie gminy występuje: obszar Chroniony Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego, Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Natura 2000. Północna część gminy ma charakter rolniczo - rekreacyjny, południowa: rolniczo – osadniczy (z elementami przemysłu).
Charakterystyczną cechą osadnictwa jest niejednorodna struktura. Większe miejscowości: Krzeczów, Rzezawa, Jodłówka i Łazy skoncentrowane są w południowej części gminy. Ludność zamieszkała w tych wsiach stanowi 61% ogółu mieszkańców gminy, a jest to związane z rozwojem pasma osadniczego na osi miast: Bochnia - Brzesko. Pozostałe wsie na północy gminy charakteryzują się zdecydowanie mniejszym zaludnieniem - co w połączeniu z dużą ilością lasów i terenów rekreacyjnych czyni z nich znakomitą lokalizację dla osób pragnących znaleźć spokój i nieskażoną przyrodę.

Całościowo gmina zajmuje obszar 86 km2 , co stanowi 13% całej powierzchni powiatu. W jej skład wchodzą wsie: Borek, Bratucice, Buczków, Dąbrówka, Dębina, Jodłówka, Krzeczów, Łazy, Okulice, Ostrów Królewski i Rzezawa.
W granicach powiatu bocheńskiego gmina Rzezawa jest trzecią gminą pod względem powierzchni oraz liczby ludności. Ludność w liczbie 11 087 osób stanowi 10% ogółu ludności powiatu bocheńskiego i 0,3% ludności województwa małopolskiego. 
Przez południową część gminy na kierunku E-W przebiega autostrada A4 łącząca zachodnią granicę Polski ze wschodnią, droga krajowa nr 4, która jest fragmentem międzynarodowej trasy E40 oraz magistrala kolejowa relacji Kraków – Medyka ze stacją kolejową w Rzezawie.

Gmina graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi: gm. .Bochnia - od zachodu i południa, gm. Brzesko – od wschodu, gm. Szczurowa w powiecie brzeskim – od północy, oraz miastem Bochnia - od zachodu. 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.