Jesteś tutaj:

SAMORZĄD

Herb Gminy  
mgr inż. Mariusz Palej

wybrany został w Wyborach Samorządowych
dnia 30 listopada 2014 r.
II Kadencja
2018-2023
więcej
Herb Gminy
Transmisje Sesji Rady Gminy Rzezawa online

Nagrania Sesji Rady Gminy

 
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY RZEZAWA


Barbara Kwiecińska  adres e-mail: b.kwiecinska@rada.rzezawa.pl


Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Rzezawa - w tym również w sprawie skarg i wniosków - odbywa się w każdy I-szy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.00 do 17.00.
tel. 668 902 338
 

W-CE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY RZEZAWA


Marcin Bielak  adres e-mail: m.bielak@rada.rzezawa.pl


Jan Panna 
adres e-mail: j.panna@rada.rzezawa.pl

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY GMINY RZEZAWA


Ireneusz Czesak  adres e-mail: i.czesak@rada.rzezawa.pl

Barbara Daniec – Kapałka   adres e-mail: b.daniec@rada.rzezawa.pl

Marian Gnutek  adres e-mail: m.gnutek@rada.rzezawa.pl

Monika Gorczyca  adres e-mail: m.gorczyca@rada.rzezawa.pl

Ewa Kociołek  adres e-mail: e.kociolek@rada.rzezawa.pl

Waldemar Małek  adres e-mail: w.malek@rada.rzezawa.pl

Wiesław Pajor  adres e-mail: w.pajor@rada.rzezawa.pl

Agnieszka Sotwin adres e-mail: a.sotwin@rada.rzezawa.pl

Nina Surma  adres e-mail: n.surma@rada.rzezawa.pl 

Robert Świercz  adres e-mail: r.swiercz@rada.rzezawa.pl

Paweł Waśniowski  adres e-mail: p.wasniowski@rada.rzezawa.pl

Adam Wośko  adres e-mail: a.wosko@rada.rzezawa.pl

Składy osobowe Komisji Stałych Rady Gminy

Komisja Rewizyjna:
 1. Robert Świercz                - Przewodniczący Komisji
 2. Paweł Waśniowski          - W-ce Przewodniczący Komisji
 3. Nina Surma                     - Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 1. Nina Surma                      - Przewodniczący Komisji
 2. Robert Świercz                 - W-ce Przewodniczący Komisji
 3. Monika Gorczyca             - Członek Komisji
 
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
 1. Monika Gorczyca                        - Przewodniczący Komisji
 2. Barbara Daniec - Kapałka           - W-ce Przewodniczący Komisji
 3. Marcin Bielak                              - Członek Komisji
 4. Jan Panna                                     - Członek Komisji
 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego:
 1. Wiesław Pajor                              - Przewodniczący Komisji
 2. Ewa Kociołek                               - W-ce Przewodniczący Komisji
 3. Marian Gnutek                             - Członek Komisji
 4. Adam Wośko                               - Członek Komisji
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych:
 1. Agnieszka Sotwin                        - Przewodniczący Komisji
 2. Barbara Kwiecińska                     - W-ce Przewodniczący Komisji
 3. Ireneusz Czesak                          - Członek Komisji
 4. Waldemar Małek                         - Członek Komisji

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.