Informacje ogólne

Cmentarz wojenny w Krzeczowie już po remoncie

 

 

Zakończono renowację zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej w Krzeczowie. Wartość inwestycji to blisko 113 tys. zł. Pozyskana kwota dofinansowania przez Gminę Rzezawa na realizację tego zadania to natomiast ponad 47 tys. zł. Pochodzi ona ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  


W ramach przeprowadzonej inwestycji na cmentarzu w Krzeczowie odnowione zostały mogiły pochowanych tam żołnierzy. To samo zrobiono ze znajdującym się tam pomnikiem centralnym. Naprawa objęła także ogrodzenie nekropoli. Przywrócony został ponadto dawny wygląd alejek cmentarza zgodnie z dokumentacją historyczno-odtworzeniową.


Cmentarz wojenny w Krzeczowie został zbudowany w 1915 roku. Pochowanych jest na nim 74 żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, którzy zginęli w czasie walk 12 listopada 1914 roku. Znajduje się tam w sumie 13 pojedynczych oraz 9 zbiorowych mogił.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.
 
 

Wakacyjne spotkania z historią
W lipcu i sierpniu, w wybranych świetlicach i bibliotekach gminnych, miały miejsce prelekcje historyczne pod tytułem: „Powiat bocheński w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 – rola historii w kształtowaniu indywidualnej tożsamości narodu (historia powstania grobów, cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej)”. Spotkania te odbywały się w ramach projektu „Renowacja cmentarza z I wojny światowej w Krzeczowie oraz umocnienie świadomości historycznej mieszkańców gminy Rzezawa”. Prelekcje wygłaszał Janusz Paprota, historyk i regionalista, znawca historii regionu bocheńskiego, który uczestnikom spotkań przedstawił genezę wybuchu I wojny światowej i jej przebieg na terenie gminy Rzezawa i powiatu bocheńskiego.

Po krwawych walkach z listopada i grudnia 1914 r. na terenie powiatu utworzono ponad 50 cmentarzy wojennych, na których miejsce wiecznego odpoczynku znaleźli żołnierze Austro-Węgier, Niemiec i Rosji. Wśród nich są dwa z terenu gminy – w Krzeczowie i Bratucicach-Wrzępi. Jak zauważył autor, wśród pochowanych tam żołnierzy są też Polacy wcieleni do armii austriackiej. Wśród żołnierzy zmobilizowanych z powiatu bocheńskiego, byli również pradziadowie obecnych mieszkańców gminy Rzezawa. Autor przedstawił również orientacyjną listę żołnierzy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, pochodzących z Krzeczowa, Okulic, Rzezawy, Dąbrówki i Bratucic. Z tych ostatnich wywodził się Leopold Okulicki, który swoją karierę wojskową rozpoczynał w II Brygadzie Legionów, a w historii Polski znany jest jako ostatni komendant AK.

Słuchacze, zarówno ci młodsi jaki i starsi, mieli również możliwość poznania ciekawostek z życia codziennego i nieznanych faktów z czasów Wielkiej Wojny na Bocheńszczyźnie.  Autor przedstawił również okoliczności odzyskania niepodległości i powrót tych ziemi do wolnej Polski w październiku i listopadzie 1918 r. Jak sam podkreślał, możliwe to było nie tylko wskutek klęsk wojennych zaborców, ale i zaangażowania i wysiłku zbrojnego Polaków. Warto więc poznawać historię Polski, regionu i własnej rodziny i przekazywać wiedzę o swoich korzeniach kolejnym pokoleniom mieszkańców gminy.

Prelekcjom towarzyszyła ciekawa wystawka historyczna, prezentującą cmentarze wojenne, zasłużone postacie oraz dziedzictwo kulturowe gminy Rzezawa.
„Dofinansowano  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” Zaproszenie na prelekcji historyczne „Powiat bocheński w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 – rola historii w kształtowaniu indywidualnej tożsamości narodu (historia powstania grobów, cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej)”
Zapaszamy  na prelekcje historyczne pn. „Powiat bocheński w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 – rola historii w kształtowaniu indywidualnej tożsamości narodu (historia powstania grobów, cmentarzy wojennych  z okresu I wojny światowej)”  . Poniżej harmonogram spotkań w poszczegłónych miejscowościach naszej gminy. Prelegent - Pan Janusz Paprota - historyk.

 
Lp. Świetlica
 
Dzień Godziny
1. Łazy 30.07.2020 17:30
 
2. Krzeczów
 
24.07.2020 13:00
3. Rzezawa Biblioteka
 
26.08.2020 14:00
4. Jodłówka
 
22.07.2020 11:00
5. Dębina
 
24.07.2020 10:30
6. Dąbrówka
 
28.07.2020 11:00
7.
 
Okulice 08.08.2020 10:00
8.
 
Borek 28.07.2020 15:30
9.
 
Ostrów Królewski 31.07.2020 17:00


 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.