Jesteś tutaj:

O projekcie

Podpisano umowę o dofinansowanie na zadanie pn. „Remont i wyposażenie Sali spotkań dla mieszkańców w budynku komunalnym w Rzezawie oraz zakup wyposażenia do obsługi spotkań w budynku społeczno-kulturalnym w Jodłówce i Bratucicach, gmina Rzezawa"
Gmina Rzezawa otrzymała kwotę 47 022,00 zł dofinansowania 
ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  
w ramach Programu GROBY I CMENTARZE WOJENNE W KRAJU 2020

 na zadanie pn„Renowacja cmentarza z I wojny światowej w Krzeczowie
oraz umocnienie świadomości historycznej mieszkańców gminy Rzezawa”
 
 
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie niezbędnego remontu konserwatorskiego zarówno technicznego i estetycznego cmentarza z okresu I wojny światowej nr 315 w Krzeczowie wpisanego do rejestru zabytków nr A-93/M z dn. 23.05.2007r. w celu osiągnięcia stanu zbliżonego do stanu pierwotnego. Zadanie obejmuje szereg etapów renowacyjnych wynikających z programu konserwatorskiego tj. prace wstępne, słupki ogrodzenia, pomnik centralny, metal- krzyże, furtka, segmenty ogrodzenia, cokoły, odtworzenie wnętrza zgodnie z dokumentacją historyczno- odtworzeniową. Dodatkowym elementem projektu jest upowszechnienie wśród lokalnej społeczności  wiedzy na temat historii powstania cmentarza wojennego na ziemi rzezawskiej, a także uświadomienie o roli historii w kształtowaniu indywidualnej tożsamości narodu.
Jako, że od wybuchu Wielkiej Wojny upłynęło już całe stulecie, a jej historię przesłoniła pamięć o kolejnej wojnie światowej, projekt zakłada prelekcję w każdej placówce oświatowej wśród dzieci i młodzieży, aby przybliżyć pamięć o wydarzeniach, które przed wiekiem kształtowały świat, jaki dziś znamy. Dodatkowo zostanie poruszony temat wartości historii w kształtowaniu indywidualnej tożsamości danego narodu, mając na uwadze, że pamięć o przeszłości stanowi fundament przyszłości. Pamięć historyczna to niejako drogowskaz dla kolejnych pokoleń tworzących bieżącą rzeczywistość.
 
„Dofinansowano  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”


 
                                                  

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.