Informacje ogólne​

Przeprowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej
Przeprowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej   w ramach projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę  ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – biomasa i paliwa gazowe” oraz  „Obniżenie poziomu niskiej emisji
w Gminie Rzezawa poprzez wymianę  ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa stałe”
Gmina Rzezawa przeprowadziła w dniu 17.12.2018r. spotkania  edukacyjne w  placówkach oświatowych na terenie gminy Rzezawa, w szczególności w miejscowości: Rzezawa, Jodłówka, Borek, Dąbrówka oraz w dniu 04.06.2019r. w  placówkach oświatowych w miejscowości: Łazy, Krzeczów, Okulice. Odbiorców spotkania edukacyjnego podzielono na dwie grupy (klasy starsze )i młodsze.  Łącznie przeprowadzono 11 spotkań ( 1 spotkanie  - 2 godziny), w szczególności:
PSP Rzezawa:  2 spotkania (paliwa stałe) oraz 2 spotkania (paliwa gazowe)
PSP Borek:  0,5 spotkania (paliwa stałe) oraz 0,5 spotkania (paliwa gazowe)
PSP Jodłówka: 1 spotkania (paliwa stałe) oraz 1 spotkania (paliwa gazowe)
PSP Dąbrówka: 2 spotkania (paliwa stałe) oraz 2 spotkania (paliwa gazowe)

PSP Łazy:  2 spotkania (paliwa stałe) oraz 2 spotkania (paliwa gazowe)
PSP Krzeczów:  1,5 spotkania (paliwa stałe) oraz 1,5 spotkania (paliwa gazowe)
PSP Okulice: 2 spotkania (paliwa stałe) oraz 2 spotkania (paliwa gazowe)


Przebieg spotkania:
Prowadzący spotkanie edukacyjne pracownicy firmy ECOVIDI przeprowadzili spotkania edukacyjne wg następującego schematu:


1. Film edukacyjny : SMOG i jego konsekwencje;
2. Wyjaśnienie pojęć : emisja zanieczyszczeń, niska emisja, smog.
3. Przyczyny powstania niskiej emisji
4. Stan powietrza w Gminie Rzezawa - MONITORING
5.  Zanieczyszczenia:  źródła, rodzaje wpływ n a zdrowie i samopoczucie człowieka.
6. Co zrobić, gdy jest smog?
7. QUIZ
W zależności od wieku odbiorców, informacje te były rozszerzane i uszczegółowiane.


 

Organizacja  spotkań informacyjnych - szkoleń w ramach projektu:
„Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła  indywidualnych gospodarstwach domowych” – paliwa stałe oraz „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła  indywidualnych gospodarstwach domowych” – biomasa i paliwa gazowe
    Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

                          
NISKA EMISJA- WSPÓŁCZESNY PROBLEM

Niska emisja w Gminie Rzezawa

 


Uchwała antysmogowa dla Małopolski
Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń:

 • Od 1 lipca 2017 roku nie jest możliwa w Małopolsce instalacja kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.

 • Osoby, które budują nowy domprzeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, są zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.

Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadza żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń.

Okresy przejściowe

 • Do końca 2022 r. – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.

 • Do końca 2026 r. – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4).

 • Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo.


Wymagania dot. jakości paliw

 • Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz

 • zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (wymagane suszenie przynajmniej 2 sezony).

 
Władze Gminy Rzezawa dbając interesy mieszkańców i  jakość powietrza w gminie przygotowały wniosek i pozyskały dofinansowanie na projekt związany z wymianą kotłów i instalacji w gospodarstwach domowych. W ramach realizacji projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” – biomasa i paliwa gazowe, w roku 2018 dokonano wymiany 36 niskosprawnych kotłów c.o. Przeprowadzono także lekcje edukacyjne w szkołach na tematy związane z niska emisją. W roku 2019 projekt będzie nadal kontynuowany.
 

 

Artykuł opracowany w ramach projektu:
„Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych” – biomasa i paliwa gazowe

 

 Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


                                   
 

​Działania ograniczające niską emisję – Gmina Rzezawa

 

Niska emisja jest zjawiskiem dotykającym nie tylko obszary miejskie, ale i odczuwalnym  na obszarach typowo wiejskich. Należy zdać sobie sprawę, że każdorazowo odpowiadamy  za nią sami i sami też możemy ją ograniczyć.
 
Władze Gminy Rzezawa dbając interesy mieszkańców i jakość powietrza w gminie przygotowały wniosek i pozyskały dofinansowanie na projekt związany z wymianą kotłów i instalacji w gospodarstwach domowych. W ramach realizacji projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji
w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”  – paliwa stałe, w roku 2018 dokonano wymiany 17 niskosprawnych kotłów c.o. Przeprowadzono także lekcje edukacyjne w szkołach na tematy związane z niska emisją. W roku 2019 projekt będzie nadal kontynuowany.  W ramach projektu dofinansowana jest wymiana kotłów c.o. na nowoczesne kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC. Jednymi z najlepszych kotłów dostępnych obecnie na rynku są tzw. kotły „retortowe” 
czyli automatyczne kotły z paleniskiem retortowym, ze spalaniem dolnym o współprądowym przebiegu spalania.
Źródło: Jak ogrzewać oszczędnie i bezpiecznie – Broszura informacyjna
 

Kolejne oszczędności w zużyciu paliwa oraz zwiększenie komfortu cieplnego w zimie oraz okresie letnim  można uzyskać poprzez przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych. Termomodernizacja wymaga poniesienia pewnych nakładów finansowych, ale przy dobrym rozpoznaniu i wyborze metody finansowania można ją wykonać w taki sposób, że związane z tym koszty będą pokrywane głównie z uzyskanych oszczędności.
Jakie usprawnienia można wykonać, żeby poddać budynek skutecznej termomodernizacji:

 • ocieplić przegrody zewnętrzne,

 • wymienić lub wyremontować okna,

 • zmodernizować lub wymienić system grzewczy w budynku,

 • unowocześnić system wentylacji,

 • usprawnić system wytwarzania ciepłej wody,

 • zacząć wykorzystywać energię słoneczną lub inna energię odnawialną.

 
Warto przed podjęciem decyzji, co do zakresu modernizacji zasięgnąć porady doświadczonego audytora energetycznego i ponieść niewielkie w skali wartości modernizacji koszty audytu energetycznego. Może to uchronić nas przed nietrafioną modernizacją elementu, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na efektywność energetyczną całego budynku.


Przedsięwzięcia termomodernizacyjne można sfinansować z Programu -  Czyste Powietrze*


Mieszkańcom gminy w walce z niską emisją może pomóc rządowy program Czyste Powietrze. To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do  atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energia. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.
Nabory wniosków prowadzone będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


KONTAKT: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,  ul. Kanonicza 12,  31-002 Kraków, Tel. (12) 422-94-90, Tel. (12) 422-30-46 www.wfos.krakow.pl, biuro@wfos.krakow.pl

Artykuł opracowany w ramach projektu:
„Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła  indywidualnych gospodarstwach domowych” – paliwa stałe Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

*Rozdział na podstawie informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 
                          
 

Odpowiedni dobór mocy kotła węglowego warunkiem udanej termomodernizacji

 

Najważniejsza decyzja przy zakupie kotła węglowego to właściwy dobór moc*. Strach przed zbyt słabym kotłem dziś już nie ma sensu — dla nowego domu niemożliwym jest taki znaleźć. Jakość materiałów budowlanych i standardy dociepleń sprawiają, że dzisiejszy 200-metrowy dom potrzebuje w największy mróz raptem 10kW, gdy jeszcze 20 lat temu potrzebne było 25kW.

Powszechnie dobiera się kotły z ogromnym zbędnym zapasem mocy. Tak jest najłatwiej dla sporej części producentów kotłów, instalatorów i sprzedawców. Aplikując wszystkim min. 25kW pozbywają się ryzyka doboru zbyt małej mocy nawet w starszych budynkach. Konsekwencje przewymiarowania kotła ponosi już tylko użytkownik. To on spala nawet o połowę więcej opału niż powinien. To po jego nowym dachu i elewacji spływa sadza, a komin zakleja smoła.Nie jest tak trudno prawidłowo dobrać moc kotła — nie za małą, ale i bez ponad dwukrotnego nadmiaru. Należy tego wymagać od tych, którzy biorą pieniądze za zbudowanie dobrze działającej instalacji grzewczej.

Większość producentów kotłów wciąż podaje w swoich reklamach orientacyjną powierzchnię budynku, jaką dany kocioł może ogrzać. Informacja ta jest okropnie nieprecyzyjna, bo metraż to raptem jeden z wielu czynników decydujących o zapotrzebowaniu budynku na ciepło. Producentowi można by jeszcze wybaczyć. Nie jego rzeczą jest dobierać moc kotła. Zresztą wielu zaznacza wprost w gwarancji, że za skutki złego doboru mocy nie biorą odpowiedzialności. Zgodny ze sztuką dobór mocy to kwestia instalatora, a i sprzedawca kotłów powinien mieć o tym jakieś pojęcie. Niestety i te osoby często nie grzeszą kompetencjami (niezależnie od wieku i stażu) i dobierają moc z takim samym zapasem jak orientacyjne tabele producentów.

Czym grozi zbyt duża moc kotła
Przewymiarowanie kotła to sytuacja, gdy moc nominalna kotła jest większa od potrzeb budynku i nigdy nie zostanie wykorzystana. Przewymiarowanie niesie mnóstwo problemów, które niekiedy bierzemy za naturalne cechy ogrzewania. Skąd te problemy? Przewymiarowany kocioł zawsze pracuje na bardzo niskiej mocy — czyli z fatalną sprawnością rzędu 20–30%. To tak, jakby autem jeździć zawsze na 1–2. biegu i dziwić się, czemu pali 30l/100. Im nadmiar mocy jest większy, tym gorzej. Tymczasem ludzie kupują kotły 25kW do nowobudowanych parterowych domów o powierzchni ~150m2. To daje trzy-czterokrotny nadmiar mocy, a efektem jest prawdziwa katastrofa finansowa i gehenna w kotłowni, którą odczuwają na własnej skórze już pierwszej zimy.

Czym grozi zbyt mała moc kotła
Dobór zbyt dużej mocy kotła to tragedia. Również zbyt słaby kocioł to problemy, choć dziś kupić kocioł zbyt słaby dla współczesnego budownictwa staje się powoli niemożliwością. Kocioł o zbyt małej mocy nie zdoła ogrzać pomieszczeń do wymaganej temperatury w czasie największych mrozów, nawet jeśli będzie pracował powyżej mocy nominalnej. W domu będzie, więc przez ten czas o kilka stopni chłodniej.
Zbyt mała moc kotła (w rozsądnych granicach) jest mniej szkodliwa dla kieszeni niż przewymiarowanie. Skutkuje bowiem wyższą sprawnością pracy kotła, czyli niższym kosztem ogrzewania, a przy tym może być dokuczliwa przez 2–3 najzimniejsze tygodnie, podczas gdy przewymiarowanie jest odczuwalne o wiele boleśniej i przez całą resztę sezonu.

Nowości na rynku kotłów
Ciekawym rozwiązaniem dla nowoczesnych kotłów na paliwo stałe, są kotły zgazowujące. Są to kotły wydajne, przy sprawności dochodzącej do 90%. Paliwem stosowanym w kotłach zgazowujących jest drewno, a praca pieca odbywa się na zasadzie dolnego spalania. Kotły zgazowujące to urządzenia w pełni proekologiczne, z niską emisją spalin i niewielkim wpływem na środowisko.
Dolne spalanie w piecu zgazowującym daje optymalne warunki do ogrzewania domu, gdyż drewno spala się inaczej niż węgiel, czy ekogroszek, dla których lepszym rozwiązaniem są piece z układem górnego spalania. Wybierając piec zgazowujący, należy liczyć się z tym, iż nie można w nim palić węglem, a piece te przeznaczone są tylko do palenia drewnem.

Kotły zgazowujące działają na zasadzie podobnej jak piece gazowe, bowiem w nich ciepło uzyskuje się w wyniku akumulacji i spalania gazu drzewnego. Na dnie komory spalania, na jej środku znajduje się pionowa dysza palnika w formie otworu, w której spalany jest gaz drzewny. Komora spalania dodatkowo wyposażona jest w zabezpieczającą przed wysoką temperaturą obudowę z płyt z szamotu, lub w specjalną kształtkę z ceramiki. Takie rozwiązanie pozwala również na akumulację uzyskiwanego w piecu ciepła, oraz uzyskanie wysokiej temperatury spalania, co tym samym zwiększa znacznie jego sprawność i wydajność.
Utrudnieniem dla użytkowników może być obsługa pieców zgazowujących, ponieważ automatyczny układ regulujący przepływ powietrza jest skomplikowany. Jego optymalna konfiguracja ma wpływ na pracę pieca – bardzo ważne jest, aby prawidłowo ustawić zadane porcje nawiewu powietrza. Przy prawidłowych nastawach na sterowniku, spalanie i zgazowanie gazu drzewnego w optymalny sposób osiągnie wysoką efektywność, nawet ponad 90%.
Ważnym czynnikiem wspomagającym efektywną pracę pieca zgazowującego jest montaż zasobnika buforowego na wodę, spełniającego funkcje dodatkowego wymiennika ciepła. Przy takim rozwiązaniu, które zalecane jest przy kotłach na paliwo stałe, a w szczególności przy paleniu drewnem, woda w zbiorniku jest podgrzewana do zadanej temperatury, co pozwala na ogrzewanie domu przez kilkanaście godzin, a nawet przez całą dobę. Regulacją mocy cieplnej w systemie grzewczym zajmuje się zawór mieszający wodę ciepłą z kotła z chłodniejszą powracającą z grzejników. Dodatkowo zastosowanie zbiornika buforowego pozwoli na unikniecie przegrzewania się pomieszczeń, bowiem woda w zbiorniku buforowym odbiera nadmiar ciepła z kotła.
 
Działania Gminy Rzezawa związane z ograniczaniem niskiej emisji
W tym roku zostanie zakończona realizacja projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa stałe”. Dzięki realizacji zadania zainstalowanych będzie 35 nowych ekologicznych kotłów na paliwa stałe.  Przeprowadzono także spotkania edukacyjne na tematy związane  z niska emisją.
 

Artykuł opracowany w ramach projektu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” – paliwa stałe Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

                                


*Informacje pochodzą częściowo ze strony CzysteOgrzewanie.pl


 

Przestrzeganie uchwały antysmogowej – w trosce o nasze środowisko

 

Częścią Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego jest Plan Działań Krótkoterminowych (PDK), który zawiera listę działań wprowadzanych w przypadku ogłoszenia zagrożenia przekroczeniem poziomów stężeń pyłu PM10 w powietrzu.
 
Dla obszaru stref województwa małopolskiego wyznaczone zostały trzy stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w ramach PDK:

 • I stopień zagrożenia (kod żółty) o charakterze informacyjno-organizacyjnym i operacyjnym,

 • II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy) o charakterze ochronno-ostrzegawczym,

 • III stopień zagrożenia (kod czerwony) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym.

 
Podejmowane działania informacyjne i operacyjne mają na celu przede wszystkim ochronę wrażliwych grup ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.
 
I stopień zagrożenia
Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej. Automatycznie komunikat o wprowadzeniu I stopnia zagrożenia umieszczany jest na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/prognozy. Gminy śledzą ten komunikat i przekazują dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo- wychowawczych oraz dyrektorom placówek ochrony zdrowia informację o ogłoszeniu komunikatu I stopnia.

Lista działań podejmowanych w ramach I stopnia zagrożenia.

 • Ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,

 • Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,

 • Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

 • Promocja stosowania lepszej jakości paliw,

 • Ograniczenie stosowania kominków,

 • Promocja carpoolingu,

 • Zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej,

 • Zalecenia przemieszczania się pieszo lub rowerem na krótkich odcinkach dróg,

 • Kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin.

 
II   i III stopień zagrożenia
Wprowadzenie II stopnia zagrożenia następuje poprzez automatyczny komunikat na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/prognozy oraz w Regionalnym Systemie Ostrzegania, za pomocą, którego komunikat umieszczany jest w mediach oraz poprzez aplikacje na telefony komórkowe. Komunikat przekazywany jest również do Powiatowych Centrów Zarzadzania Kryzysowego właściwych gmin na danym obszarze, którego dotyczy stopień zagrożenia oraz do dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorów placówek ochrony zdrowia.
 
Lista dodatkowych działań podejmowanych w ramach II i III stopnia zagrożenia.

 • Unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

 • Unikanie wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania zagrożenia,

 • Zalecenia stosowania się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty,

 • Intensywne kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,

 • Czyszczenie ulic na mokro Nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich,

 • Wzmożone kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin,

 • Ograniczenie stosowania dmuchaw do liści i rozpalania ognisk.

 
Jednym z działań wskazanych przez Program Ochrony Powietrza są kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz przestrzegania uchwał antysmogowych.
 
Artykuł 379 prawa ochrony środowiska wskazuje, że wójt, burmistrz, prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska – w tym dotyczących tego, co jest spalane w domowych urządzeniach grzewczych. Wójt może taką kontrolę zlecić strażnikom gminnym, jeżeli ci są, a jeżeli ich nie ma, może zlecić to pracownikom urzędu. Ich kompetencje są właściwie takie same. Jest tylko jedno zastrzeżenie. Strażnik może nałożyć mandat. Urzędnik wyznaczony przez wójta nie może tego zrobić, zamiast tego wysyła wniosek o ukaranie do sądu.
 
Osoba wyznaczona do kontroli musi posiadać pisemne upoważnienie wójta. Następnie urzędnik powinien udać się pod dom osoby, którą podejrzewa się o używanie zabronionego paliwa lub spalanie odpadów i w trybie artykułu 379 prawa ochrony środowiska wszcząć kontrolę. Podczas kontroli urzędnik będzie mógł sprawdzić, czy nie są spalane butelki lub inne odpady, czy nie jest zgromadzone paliwo zakazane przez uchwałę antysmogową. Modelowy scenariusz jest taki, że urzędnik przychodzi, jest wpuszczany na posesję, sprawdza, czy są spalane odpady lub niedozwolone paliwa. Jeżeli stwierdza, że są, sporządza protokół i z tym protokołem udaje się do urzędu, a wójt występuje z wnioskiem o ukaranie do sądu. Postępowanie sądowe w samo sobie jest dotkliwe, stresujące i długotrwałe. Także sankcja jest wysoka, bo sąd może orzec karę do 5000 złotych. Wysokość mandatu to najwyżej 500 złotych. Gminy, które nie realizują kontroli mogą zostać ukarane finansowo przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Wyznaczony urzędnik nie potrzebuje żadnego nakazu, aby wejść na teren posesji. Zgodnie z artykułem 379 prawa ochrony środowiska może wejść na teren nieruchomości prywatnej od 6 do 22. Istotne jest to, że jeżeli osoba kontrolowana odmawia wejścia na posesję lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, to sankcja staje się poważniejsza. Takie zachowanie spełnia znamiona przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3. Mówi o tym art. 225 kodeksu karnego. O ile, więc samo spalanie odpadów jest wykroczeniem, to już uniemożliwienie kontroli – przestępstwem. W interesie kontrolowanego jest wpuszczenie urzędnika, bo nawet jak spalał odpady, to grozi mu za to mniejsza kara.
Kontrole prowadzone przez wójta mogą być prowadzone nie tylko „na zgłoszenie”. Powinny być prowadzone rutynowo. W Małopolsce program ochrony powietrza nakłada na wójtów obowiązek kontroli części palenisk. Uprawnienia urzędników są takie same w obu sytuacjach, – kiedy kontrola jest wynikiem zgłoszenia i kiedy jest ona wyrywkowa i planowa.Działania Gminy Rzezawa związane z ograniczaniem niskiej emisji
 
W tym roku zostanie zakończona realizacja projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – biomasa i paliwa gazowe”. Dzięki realizacji zadania zainstalowanych będzie 47 nowych ekologicznych kotłów na paliwa gazowe i biomasę.  Przeprowadzono także spotkania edukacyjne na tematy związane  z niska emisją.

 
 Artykuł opracowany w ramach projektu:  „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” – biomasa i paliwa gazowe  Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Harmonogram przeprowadzenia działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej

Harmonogram przeprowadzenia działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej   w ramach projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę  ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – biomasa i paliwa gazowe” oraz  „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę  ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa stałe” 
 

Miejsce Termin Godzina rozpoczęcia Czas trwania spotkania
PSP Rzezawa:  17.12.2018r. 9:00 2 spotkania
(paliwa stałe)  - 4 h
oraz
2 spotkania
(paliwa gazowe) - 4 h

 
PSP Borek 17.12.2018r. 9:00 0,5 spotkania
(paliwa stałe)
oraz 0,5 – 1h
spotkania
 (paliwa gazowe) – 1h

 
PSP Jodłówka 17.12.2018r. 9:00 1 spotkania
(paliwa stałe) – 2 h oraz
1 spotkania (paliwa gazowe) – 2 h

 
PSP Dąbrówka 17.12.2018r. 9:00 2 spotkania
(paliwa stałe) - 4 h oraz
2 spotkania (paliwa gazowe) - 4 h
  
Miejsce Termin Godzina rozpoczęcia Czas trwania spotkania
PSP Łazy 04.06.2019r.. 9:00 2 spotkania
(paliwa stałe)  - 4 h
oraz
2 spotkania (paliwa gazowe) - 4 h

 
PSP Krzeczów 04.06.2019r. 9:00 1,5 spotkania
(paliwa stałe) - 3 h
oraz
1,5 spotkania (paliwa gazowe) – 3h

 
PSP Okulice 04.06.2019r. 9:00 2 spotkania
(paliwa stałe)  - 4 h
oraz
2 spotkania (paliwa gazowe) - 4 h


 
  HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANE W ZALEZNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH USTALEŃ Z DYREKCJĄ POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ.

Organizacja  spotkań informacyjnych - szkoleń w ramach projektu:
„Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła  indywidualnych gospodarstwach domowych” – paliwa stałe oraz „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła  indywidualnych gospodarstwach domowych” – biomasa i paliwa gazowe
    Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

                          
Dofinansowanie na wymianę kotłów
Informacja dotycząca audytorów w związku z dofinansowaniem na wymianę kotłów.

2018-03-21
 W związku z rozpoczęciem II tury ocen energetycznych dotyczących dofinansowania
na wymiany kotłów, poniżej przedstawiamy listę aktualnych audytorów:
LISTA OSÓB WYKONUJĄCYCH OCENY ENERGETYCZNE DLA ZADANIA:
Wykonanie ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza RPO WM 2014-2020 – Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM)
Lp. IMIĘ I NAZWISKO TELEFON E-MAIL
1. ARKADIUSZ KURYŚ 504 146 913 arkadiuszkurys@wp.pl
2. MICHAŁ MANIKOWSKI 796 112 085 biuro@energoterm.eu
3. KAROL BEDNARCZYK 507 514 504 oceny.krakow@wp.pl
4. ANNA MŁODZIANOWSKA 507 132 580 oceny.krakow@wp.pl
5. MATEUSZ DANILUK 531 194 099 oceny.krakow@wp.pl
6. MATEUSZ SYDUCZYŃSKI 509 422 697 oceny.krakow@wp.pl
  
Informacja dotycząca  zmiany audytorów  w związku z dofinansowaniem na wymianę kotłów.
 
Gmina Rzezawa informuje, iż zmianie uległa liczba audytorów przeprowadzających oceny energetyczne w naszej gminie w związku z programem wymiany kotłów.
WYKAZ AUDYTORÓW DLA ZADANIA:
Wykonanie ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020
                 KOORDYNATORZY:
ARKADIUSZ KURYŚ               tel.  513 462 410      
MICHAŁ MANIKOWSKI       tel.  796 112 085 
 e-mail: oceny.krakow@wp.pl      
Lp.  
1. ARKADIUSZ KURYŚ
2. MICHAŁ MANIKOWSKI
3. MICHAŁ KAMIŃSKI
4. SEBASTIAN MAMZER
5. JACEK GILEK
6. BARTŁOMIEJ MOREK
7. WOJCIECH DYRCZ
8. KAMILA JAROSZEWICZ
9. MAREK WACHAŁOWICZ
10. TOMASZ MARCHIŃSKI
11. KAMIL ZIĘBA
12. PREZEMYSŁAW ZIĘBA
13. ARTUR JUSTYŃSKI
14. ROLAND KAŁUŻNIACKI
15. ANNA MŁODZIANOWSKA
 
Audytorzy będą posiadać przy sobie identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski oraz upoważnienie wydane przez Gminę Rzezawa. Każdy z mieszkańców, w przypadku wątpliwości, proszony jest o telefon pod wskazany poniżej numer, celem zweryfikowania
w Urzędzie Gminy danych osoby dokonującej oceny energetycznej.
Kontakt z firmą wykonującą audyt – 513-462-410, e-mail: oceny.krakow@wp.pl
Gmina Rzezawa - telefon do weryfikacji osób w terenie 14-68-58-600, wewnętrzny 22 
 
2017-11-10
 
Konsorcjum firm: Arkadiusz Kuryś (lider), ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, 72-400 Kamień Pomorski i Energo-Term Michał Manikowski, ul. Księcia Warcisława I 22c/3, 71-667 Szczecin rozpoczęło wykonywać wizje w budynkach Gminy Rzezawa w ramach realizacji zadań pn. "Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - biomasa i paliwa gazowe"
oraz „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe”.
 
W imieniu Wykonawcy,  uprzejmie prosimy o umożliwienie audytorom wykonywania wizji lokalnejw budynkach w ciągu dnia, od rana do zmierzchu.  Jednym z elementów wizji lokalnej jest wykonanie dokumentacji fotograficznej  budynku. Ze względu na coraz krótszy dzień oraz mając na uwadze jakość przedmiotowych zdjęć, celowe jest udostępnienie budynku przez właściciela w godzinach porannych i popołudniowych.  Obecnie audytorzy mogą wykonywać efektywne, w pełni kompletne wizje maksymalnie do godziny 16.00.
Jednocześnie informujemy, że brak udostępnienia budynku dla celów wizji w ciągu dnia,
od rana do zmierzchu, nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańca
w postaci braku wykonania oceny. Będzie się to jednak mogło wiązać z obiektywnymi trudnościami podczas procesu realizacji oceny. Mając powyższe na uwadze, będziemy wdzięczni za umożliwienie pracy audytorom w godzinach porannych i popołudniowych.
Audytorzy będą posiadać przy sobie identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski oraz upoważnienie wydane przez Gminę Rzezawa. Każdy z mieszkańców, w przypadku wątpliwości, proszony jest o telefon pod numer 14/68/58/600 wew. 22, celem zweryfikowania w Urzędzie Gminy danych osoby dokonującej oceny energetycznej.
 
2017-10-11
 
Gmina Rzezawa na mocy Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu na wymianę kotłów w kwocie 1 027 817,94 zł co stanowi 98,5% wartości projektu.
Projekty Gminy Rzezawa w ramach działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr i 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - spr dofinansowanie na realizację projektów pn.: „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – biomasa i paliwa gazowe
oraz pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa stałe” zostały pozytywnie ocenione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i wybrane
do dofinansowania.
Całkowita wartość projektu: 1 047 736,66 zł
w tym:
wartość dofinansowania: 1 027 817,94 zł
wkład własny: 19 918,72 zł
W trakcie realizacji Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa gazowe) – SPR zostanie zmodernizowanych minimum 47 źródeł ciepłaza kwotę 686 481,64 zł 
oraz w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR zostanie zmodernizowanych minimum 38 źródeł ciepłaza kwotę 361 255,02 zł.
Celem projektu jest wymiana 85 starych kotłów i pieców węglowych na nowoczesne kotły
o dużej sprawności wraz z przeprowadzeniem oceny energetycznej budynku na terenie Gminy Rzezawa.
Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Rzezawa, a Zarządem Województwa Małopolskiego.
Uzyskanie dofinansowania na wymianę pieców stanowi,  kontynuację rozpoczętych
przez samorząd gminy działań w zakresie ograniczenia niskiej emisji.
Wymiana kotłów planowana jest w latach 2017-2019, wysokość dofinansowania
dla mieszkańców, którzy zostali zakwalifikowani do projektu zależy od mocy nowego kotła i uwarunkowana jest wykonaniem oceny energetycznej potwierdzającej wymagany współczynnik tzw. energii pierwotnej. Bezwzględnym wymogiem programów jest zastosowanie kotłów, które będą posiadały atest 5 klasy oraz Eco-design oraz muszą być wyposażone w ruszt automatyczny bez możliwości zamontowania dodatkowego rusztu.
Ponadto informujemy, iż pierwsze audyty energetyczne rozpoczną się w naszej gminie
na przełomie listopada i grudnia br.
 
2017-09-15
 
Informacja dotycząca audytów energetycznych w związku z dofinansowaniem na wymianę kotłów.
 
Gmina Rzezawa informuje o rozpoczęciu procesu wykonywania audytów energetycznych na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.
Wykonawcą ocen energetycznych będzie wybrane w drodze przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konsorcjum firm: Arkadiusz Kuryś (lider),
ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, 72-400 Kamień Pomorski i Energo-Term Michał Manikowski, ul. Księcia Warcisława I 22c/3, 71-667 Szczecin.
W Gminie Rzezawa audyt przeprowadzać będzie pięciu audytorów. Osobami uprawnionymi do wykonywania wizji lokalnej budynków i ocen energetycznych są: Arkadiusz Kuryś, Michał Manikowski, Michał Kamiński, Sebastian Mamzer, Jacek Gilek. Audytorzy będą posiadać przy sobie identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski oraz upoważnienie wydane przez Gminę Rzezawa. Każdy z mieszkańców, w przypadku wątpliwości, proszony jest o telefon pod wskazany poniżej numer, celem zweryfikowania w Urzędzie Gminy danych osoby dokonującej oceny energetycznej.
Kontakt z firmą wykonującą audyt – 513-462-410, e-mail: oceny.krakow@wp.pl
Gmina Rzezawa - telefon do weryfikacji osób w terenie 14-68-58-600, wewnętrzny 22 
Planowanym terminem rozpoczęcia audytów energetycznych w naszej Gminie zostanie podany w późniejszym terminie. Koordynatorzy terenowi będą umawiali się
z zainteresowanymi właścicielami zgłoszonych domów przed planowanym terminem wizyty. Prosimy o udostępnienie budynku - w szczególności kotłowni oraz dokumentacji technicznej. Na podstawie zebranych danych zostanie nieodpłatnie wykonany audyt energetyczny
i świadectwo energetyczne budynku, a w/w dokumenty są niezbędne aby można było otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła centralnego ogrzewania.
Mieszkańcy, którzy spełniają warunki wynikające z audytu będą mogli wymienić piec
w sezonie grzewczym lub po jego zakończeniu (wiosna 2018 roku).  Dlatego też mieszkańcy, którzy zakwalifikowali się do audytów energetycznych mogą w tym sezonie grzewczym palić w starym piecu, a wymienić go po zimie.
Wskazany w audycie zakres prac termomodernizacyjnych jak na przykład wymiana okien czy docieplenie ścian budynku nie będzie finansowany w ramach programu wymiany pieców. Właściciel zobowiązany jest do wykonania wskazanych zaleceń z własnych środków lub może skorzystać z programu pożyczkowego ,,JAWOR- poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych" obsługiwanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12.
Przeprowadzenie audytu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Wszelkie prace związane z wymianą pieca mogą zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy
z Gminą Rzezawa.
Jednocześnie informujemy, iż w gospodarstwach domowych, w których prowadzona
jest działalność gospodarcza bądź rolnicza (niezależnie czy od tego czy właścicielem firmy jest to właściciel  czy mieszkaniec domu) mieszkańcy otrzymają dofinansowanie
na podstawie pomocy de minimis.
 
2017-08-11
 
Informacja dotycząca audytów energetycznych w związku z dofinansowaniem
na wymianę kotłów.
            W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi terminu rozpoczęcia opracowania audytów energetycznych, w ślad za informacją uzyskaną od Zespołu do spraw Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, podaję poniższe informacje:
1.     Określenie terminu rozpoczęcia audytów energetycznych w Gminie Rzezawa:
Urząd Marszałkowski nie podał precyzyjnego terminu rozpoczęcia opracowania audytów. Wykonawca jest już wybrany, jednak Przetarg Europejski jest trybem skomplikowanym
i często dłuższym niż ten, który ogłasza się w Biuletyn Zamówień Publicznych. Niezwłocznie po podpisaniu umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a wykonawcą audytów poinformujemy Państwa o tym fakcie.
2.     Co będzie w sytuacji jeśli audyty będą trwać dłużej niż zbliżający się sezon grzewczy wrzesień/październik 2017?
W takiej sytuacji mieszkańcy, którzy spełniają warunki wynikające z audytu będą mogli wymienić piec w sezonie grzewczym lub po jego zakończeniu (wiosna 2018 roku).  Dlatego też mieszkańcy, którzy zakwalifikowali się do audytów energetycznych mogą w tym sezonie grzewczym palić w starym piecu, a wymienić go po zimie.
3.     Informacje dotyczące dofinansowania wymiany źródła ciepła w ramach pomocy
de minimis:
W gospodarstwie domowym, w których prowadzona jest działalność gospodarcza bądź rolnicza(niezależnie czy od tego czy właścicielem firmy jest to właściciel  czy mieszkaniec domu)mieszkańcy otrzymają dofinansowanie na podstawie ogólnych warunków
pomocy de minimis.
 
 
2017-05-18
 
Przesunięcie terminu rozpoczęcia audytów energetycznych dotyczących wymiany pieców.
W związku z tym, że Gmina Rzezawa ubiega się o dofinansowanie dotyczące wymiany kotłów informujemy, że terminy audytów energetycznych zostały przesunięte. Audytorzy będą przeprowadzać oceny energetyczne tych budynków, których właściciele ubiegają się o środki z regionalnego programu operacyjnego na wymianę kotłów. 
Dla nich audyty energetyczne są bezpłatne.
Gmina Rzezawa należy do subregionu KOM – Krakowski Obszar Metropolitalny i tu Urząd Marszałkowski musiał powtórzyć postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawców ocen energetycznych. W związku z powyższym, według informacji Urzędu Marszałkowskiego w naszej Gminie audyty mogą rozpocząć się na przełomie czerwca/ lipca bądź w lipcu. Gmina wówczas poinformuje mieszkańców, którzy złożyli stosowne deklaracje o rozpoczęciu przeprowadzania audytów
Przypomnijmy, że wykonanie audytu energetycznego to warunek konieczny do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 na wymianę starego, nie ekologicznego pieca
na urządzenie spełniające europejskie normy ekoprojektu. Uzyskane po audycie świadectwo energetyczne budynku będzie wymagane przy staraniu się o środki na nowy piec. A te będą dostępne wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych.
Prawidłowo przeprowadzona ocena energetyczna każdego budynku powinna obejmować kilka elementów: wizję lokalną i ocenę stanu danego budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (zawierającego: identyfikację budynku i jego charakterystykę energetyczną oraz zalecenia w zakresie wyboru najlepszego rodzaju termomodernizacji), a także informację na temat wymaganej mocy cieplnej montowanego pieca.
 
2016-12-13
 
Informacje dotyczące wymiany kotłów
1.     Wsparte projekty muszą skutkować redukcją, CO2 co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.
2.     Wszystkie działania mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków, a tym samym zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy.
3.     W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi konieczne jest spełnienie przez nowy kocioł wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5: 2012 w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń oraz wymagań ekoprojektu określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. Lista kotłów spełniających te wymagania znajduje się na stronie internetowej: http://powietrze.malopolska.pl/kotly/
4.     Stare kotły gazowe nie podlegają wymianie z dotacją na nowe źródło ogrzewania.
 
5.     Dotacja nie będzie udzielana na zakup kotła w nowych budynkach nieposiadających systemu ogrzewania, bądź w budynkach nieoddanych do użytkowania. Nie ma możliwości dofinansowania zadań, które zostały zakończone.
 
6.     W przypadku udzielenia dofinansowania mieszkaniec zobowiązany będzie do likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.
 
7.     Dofinansowanie udzielane będzie tylko Wnioskodawcom, których gospodarstwa domowe zlokalizowane są na terenie Gminy Rzezawa.
 
8.     Złożenie wniosku jest wyrażeniem zgody na przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego finansowanego w całości przez Województwo Małopolskie. 
 
9.     Zakres oceny energetycznej opracowywanej przez audytora: 
- wizja lokalna i ocena stanu istniejącego budynku, w tym dokumentacja fotograficzna,
- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej),
- określenie zaleceń termomodernizacyjnych dla danego budynku, obejmujących zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów(wskaźnik EPH+W),
- obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego. 
 
10.   Budynki, dla których poprawa efektywności energetycznej, jako warunek dostępowy do projektu nie będzie spełniony będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu (np. wymiana okien, docieplenie budynku). Zobowiązanie mieszkańca w zawieranej umowie dotacji do spełnienia w/w wymogu będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.
 
11.   Spełnienie ww. wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.
 
12.   Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i:
- o nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego
- o nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.
13.   Dotacja związana jest tylko z zakupem nowego pieca. Koszty związane z likwidacją starego pieca, instalacją nowego pieca, przebudową instalacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wymiany okien, do cieplenia budynku nie będą zwracane.
14.   W przypadku wymiany źródła ciepła z paliw stałych na paliwa gazowe należy pamiętać o przebudowie instalacji na gazową, która wymaga pozwolenia na budowę. Koszt wykonania tych czynności ponosi właściciel gospodarstwa domowego.
15.   Dotacja przekazana będzie po zrealizowaniu inwestycji na rachunek bankowy wskazany w umowie dotacji zawartej między Gminą Rzezawa, a mieszkańcem na podstawie przedłożonych faktur i rachunków wraz z potwierdzeniem ich zapłaty.
 
16.   Inwestycje można rozpocząć dopiero po zawarciu umowy z gminą  (złożenie wniosku nie oznacza zawarcia umowy).
 
17.   Gmina jako beneficjent projektu zobowiązana będzie do zapewnienia systemu kontroli urządzeń grzewczych, m.in.: 
– sprawdzenie wykonania trwałej likwidacji starego kotła,
– sprawdzenie czy dofinansowany system ogrzewania używany jest jako podstawowe źródło ciepła w budynku,
– kontrola kotła, w zakresie nieuprawnionych modyfikacji,
– kontrola przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia,
– kontrola zapewnienie prawidłowych warunków składowania opału.
Spełnienie tych warunków będzie się opierało na zawartych z mieszkańcami umowach.
 
18.   Projekt dofinansowania będzie realizowany w latach 2017 – 2018.
 
Procedura wymiany kotłów
1.     Przygotowanie przez gminę listy zainteresowanych mieszkańców.
2.     Gmina przekazuje listę audytorowi.
3.     Audytor wyłoniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadza ocenę energetyczną budynku.
4.     Mieszkaniec podejmuje decyzję o akceptacji lub jej braku dla wyników oceny energetycznej (brak konsekwencji finansowych).
5.     Zostaje podpisana umowa pomiędzy gminą i mieszkańcem.
6.     Następuje wymiana kotła (dofinansowanie); ewentualna konieczna wymiana instalacji wewnętrznej oraz termomodernizacja (w okresie realizacji projektu, brak dofinansowania).
7.     Przekazanie zapłaconych faktur i rachunków do Urzędu Gminy (kocioł) oraz dowód likwidacji starego kotła.
8.     Gmina potwierdza i weryfikuje prawidłowości poniesienia wydatków przez mieszkańca.
9.     Następuje rozliczenie wydatków mieszkańca do przyjętych limitów.
10.   Gmina przeprowadza kontrolę urządzeń grzewczych.
 
 
 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie


Stop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.
  
https://bochnia.policja.gov.pl/kbc/znajdz-dzielnicowego/dzielnicowikpp-w-bochni/1255,Dzielnicowi.html
 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół