informacje bieżące

Podpisano umowę na „Termomodernizacje budynku Zespołu Szkół w Dąbrówce, gmina Rzezawa”

Już niebawem Zespół Szkół w Dąbrówce zmieni swój wygląd. W ramach podpisanej umowy wykonawca wykona wymianę stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na okna z pcv, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej stalowej na aluminiową, modernizację c.o. oraz c.w.u, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji oraz docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej. Wójt Gminy Mariusz Palej podpisał dziś umowę z wykonawcą zadania. Termin zakończenia realizacji zadania przypada na dzień 13.X.2017 roku. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrówce kosztować będzie 510.235,80 zł, dofinansowanie z RPO wyniesie ok. 378.040,90 zł.

Rozpoczynamy ważną inwestycję oświatą na terenie naszej gminy. Do tego zadania przygotowywaliśmy się od 2015 roku poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji czego zwieńczeniem była informacja w marcu 2017 roku o przyznaniu dofinansowania w wysokości 378.040,90 zł. Nie będzie to jedyna inwestycja na tym obiekcie, gdyż 12.VII.2017 r. podpisana została umowa na wykonanie wymiany pokrycia dachowego o wartości 178.996,80 zł. Termomodernizacja budynku szkoły jak również wymiana pokrycia dachowego to ważne i długo oczekiwane inwestycje. Wartość całkowita zadania wynosi 701.050,77 zł. Dzięki tym inwestycjom zmniejszą się koszty utrzymania budynku ale również wpłyną  na warunki nauki dzieci i warunki pracy nauczycieli oraz całego personelu szkoły – podkreśla Mariusz Palej, wójt gminy Rzezawa.

  
   
Komfortowo i oszczędnie – „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrówce”
Zakończono i odebrano kolejną inwestycję na terenie naszej gminy związaną z termomodernizacją budynku oraz wymianą pokrycia dachowego placówki oświatowej w Dąbrówce. Stan budynku był niezadawalający ze względu na przekroczenie wartości granicznych współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych, okien i drzwi zewnętrznych, nieefektywne funkcjonowanie instalacji c.o. i c.w.u. oraz bardzo zły stan istniejącego pokrycia dachowego. Wobec powyższego określono działania modernizacyjne konieczne do przeprowadzenia w pierwszej kolejności, kierując się przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz ograniczeniem zużycia ciepła.
Zakres prac obejmował w szczególności:
 • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykończeniem w postaci elewacji;
 • docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją;
 • wymiana okien na energooszczędne o współczynniku U nie większym niż 0,9 [W/m2 K].;
 • wymiana drzwi zewnętrznych na energooszczędne o współczynniku U nie większym niż 1,3 [W/m2 K];
 • modernizacja c.w.u. – montaż urządzeń ograniczających czas cyrkulacji wody, montaż opomiarowania (wodomierzy) i montaż 18 sztuk baterii umywalkowych wyposażonych w perlatory;
 • modernizacja instalacji c.o. – montaż sterowania pogodowego, montaż 91 sztuk zaworów termostatycznych , montaż ciepłomierza oraz płukanie i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • wymianę wszystkich obróbek blacharskich
 • wymianę pokrycia dachu na blachę trapezową powlekaną
 • Montaż rur spustowych
 • Docieplenie kominów
 • Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej
 
Całość zdania kosztowała: 690.545,49 zł  
Gmina Rzezawa otrzymała dofinansowanie z RPO WM  2014-2020 w wysokości 299 127,44 zł.
Dzięki realizacji tej inwestycji uczniowie uzyskali komfortowe warunki do nauki, a gmina – znaczne oszczędności w utrzymaniu obiektu.
 


Realizacja III
 
Realizacja II

Realizacja I


Nowoczesny budynek rehabilitacji w Rzezawie
W dniu 18 sierpnia 2016 roku w Rzezawie została podpisana umowa pomiędzy Gminą Rzezawa reprezentowaną przez p. Mariusza Paleja - Wójta Gminy a firmą „BILIT” p. Jerzego Dymury na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku usług publicznych z przeznaczeniem na usługi rehabilitacji wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą”. W dniu dzisiejszym został również przekazany plac budowy wykonawcy. Termin wykonania zadania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przypada na dzień 30 października 2017 roku. Wartość inwestycji to 1.549.785,54 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON-u  będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. . Nowy budynek rehabilitacji będzie nowoczesnym obiektem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, który będzie służył mieszkańcom gminy przez długie lata.Stan docelowy
Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.