informacje bieżące

Przekazanie nowoczesnego sprzętu komputerowego Szkole Podstawowej w Rzezawie pozyskanego w ramach projektu pn. „Klucz do przyszłości- rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Rzezawa”
W dniu 28 listopada 2019r. Wójt Gminy Mariusz Palej wraz radnymi Panem Robertem Świerczem, Panem Pawłem Waśniowskim oraz  Panią Niną Surmą przekazali na ręce  dyrektor szkoły Pani Barbary Korol- Adamczyk sprzęt  komputerowy zakupiony w trakcie  trwania projektu pn. „Klucz do przyszłości- rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Rzezawa”, którego wartość opiewa na blisko 40 000,00 zł.  Posłuży on  nauczycielom ww. placówki do prowadzenia interesujących i interaktywnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży  oraz  zmodernizuje  istniejącą pracownię komputerową.  Przekazano 13 sztuk laptopów, projektor oraz ekran projekcyjny 3D.
 
Nowoczesny sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach projektu realizowanego przez Gminę Rzezawa od sierpnia 2018 roku do listopada 2019r., którego celem było przeszkolenie 180 mieszkańców  z obszaru  gminy w zakresie tematyki poruszania się w interaktywnym świecie i nabycia  kompetencji cyfrowych. Warto tutaj wspomnieć, że projekt o wartości  100 800,00 zł  został całkowicie sfinansowany przez Fundację  Rozwoju demokracji Lokalnej MISTIA – Operator PO PC 201-2020.Informacje dla uczestników dotyczące spotkań szkoleniowych w ramach projektu pn. „Klucz do przyszłości – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Rzezawa”
Poniżej informacje dla uczestników dotyczące spotkań szkoleniowych w ramach projektu pn. „Klucz do przyszłości – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Rzezawa”
 
 1. Grupa 1 - Rzezawa
Temat: „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
Termin szkoleń : 13.12.2018r., 28.12.2018r., 03.01.2019r., 04.01.2019r.
Miejsce szkolenia: budynek GOSIR (koło boiska) w Rzezawie
O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 1. Grupa 2 – Buczków
Temat: „Działam w sieciach społecznościowych”
Termin szkoleń : 18.12.2018r., 09.01.2019r., 11.01.2019r., 16.01.2019r.
Miejsce szkolenia: świetlica wiejska w Buczkowie
O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 1. Grupa 3 – Rzezawa
Temat: „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
Termin szkoleń : 14.01.2019r., 15.01.2019r., 17.01.2019r., 18.01.2019r.
Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzezawie
O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 1. Grupa 4 – Rzezawa
Temat: „Kultura w sieci”
Termin szkoleń : 23.01.2019r., 24.01.2019r., 25.01.2019r.,
Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzezawie
O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 1. Grupa 5 – Jodłówka
Temat: „Moje transakcje w sieci”
Termin szkoleń : 19.01.2019r., 26.01.2019r.
Miejsce szkolenia: świetlica wiejska w Jodłówce
O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 1. Grupa 6 - Rzezawa
Temat: „Rodzic w Internecie”
Termin szkoleń : 06.02.2019r., 07.02.2019r., 08.02.2019r.
Miejsce szkolenia: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzezawie
O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 1. Grupa 7- Bratucice
Temat: „Moje transakcje w sieci”
Termin szkoleń : 18.02.2019r., 19.02.2019r., 20.02.2019r.
Miejsce szkolenia: świetlica wiejska w Bratucicach
O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 1. Grupa 8  - Rzezawa
Temat: „Rodzic w Internecie”
Termin szkoleń : 23.02.2019r., 02.03.2019r.
Miejsce szkolenia: świetlica wiejska w Rzezawie
O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 1. Grupa 9 - Dąbrówka
Temat: „Rodzic w Internecie”
Termin szkoleń : 25.03.2019r., 29.03.2019r., 05.04.2019r.
Miejsce szkolenia: świetlica wiejska w Dąbrówce
O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 
 1. Grupa 10 -Łazy
Temat: „Rodzic w Internecie”
Termin szkoleń : 07.05.2019r., 14.05.2019r., 22.05.2019r.
Miejsce szkolenia: świetlica wiejska w Łazach
O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 1. Grupa 11 – Borek
Temat: „Moje finanse i transakcje w sieci”
Termin szkoleń : 29.05.2019r., 05.06.2019r., 12.06.2019r.
Miejsce szkolenia: świetlica wiejska w Borku
O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 1. Grupa 12 – Ostrów Królewski
Temat: „Moje finanse i transakcje w sieci””
Termin szkoleń : 06.06.2019r., 13.06.2019r., 19.06.2019r.
Miejsce szkolenia: świetlica wiejska w Ostrowie Królewskim
 O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 UWAGA:
Dalszy ciąg  szkoleń: 20.09.2019r. i dnia 27.09.2019r. w świetlicy wiejskiej w Ostrowie Królewskim (Ostrów Królewski 102,
32-765 Rzezawa). Start o godz: 16:00.


XIII. Grupa 13 –  Krzeczów
Temat: „Tworzę własną stronę internetową  (blog)””
Termin szkoleń : 05.10.2019r., 12.10.2019r.
Miejsce szkolenia: świetlica wiejska w Krzeczowie
 O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
XIV. Grupa 14 –  RZEZAWA
Temat: „Kultura w sieci””
Termin szkoleń : 06.10.2019r., 18.10.2019r., 21.10.2019r.
Miejsce szkolenia: świetlica wiejska w Rzezawie
 O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.

XV. Grupa 15 –  Dębina
Temat: „Tworzę własną stronę internetową  (blog)””
Termin szkoleń : 13.11.2019r., 14.11.2019r., 15.11.2019r.
Miejsce szkolenia: świetlica wiejska w Krzeczowie
 O godzinie rozpoczęcia każdy z uczestników zakwalifikowanych do tej grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.