Jesteś tutaj:

o projekcie

O projekcie
W dniu 02.08.2018r. podpisana została Umowa  o powierzenie grantu nr 14/EK/06/2018 w ramach   Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego  pn. „Klucz do przyszłości – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Rzezawa”.

Projekt skierowany jest do Mieszkańców Gminy Rzezawa w wieku 25 – 64 lata, którzy  są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
 


            
 


 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.