Jesteś tutaj:

Dowóz uczniów

Dowóz lub zwrot kosztów przejazdu
 Zgodnie  z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
 
 Dowóz lub zwrot kosztów przejazdu przysługuje:
dzieciom oraz uczniom, których droga z domu do przedszkola, szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:
 • 3 km – w przypadku dzieci 5 i 6 letnich oraz uczniów klas I – IV szkół podstawowych;
 • 4 km – w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych.
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie  oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dąbrówce  zakupują bilety miesięczne dla uczniów – należy zgłosić się do sekretariatu. 
W pozostałych przypadkach rodzice( opiekunowie)  składają wniosek o zwrot kosztów przejazdu.
 
Do wniosku należy dołączyć:
 1. zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu ucznia  wydane przez dyrektora,
 2. w przypadku dowożenia środkami komunikacji publicznej - oświadczenie rodzica
   o wysokości ceny jednostkowego biletu komunikacji publicznej na przejechanej trasie (ucznia i opiekuna ) poświadczone przez przewoźnika,
 3. w przypadku dowożenia własnym samochodem – kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu.
 
 

Wnioski można składać  w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzezawie ul. Długa 21 - pokój Nr 15. -  w  terminie do 30 września.
Dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych
Dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych
Zwrot kosztów przejazdu przysługuje:
 1. Niepełnosprawnym dzieciom 5 i 6 letnim oraz dzieciom z odroczonym obowiązkiem szkolnym – do najbliższego przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno –wychowawczego.
 2. Niepełnosprawnym uczniom objętych kształceniem specjalnym – do  najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;  
 3. Dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży
  z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
   z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  w którym kończą:
  1. 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
    z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  2. 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
Zwrot kosztów będzie następował na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Rzezawa a  rodzicem, prawnym opiekunem. Umowa może być zawarta na 1 rok szkolny. 
Zwrot kosztów następuje na wniosek rodziców ( opiekunów).
Do wniosku należy dołączyć:
 1. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. Zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu ucznia wydane przez dyrektora,
 3. W przypadku dowożenia środkami komunikacji publicznej – oświadczenie rodzica o  wysokości ceny jednostkowego biletu komunikacji publicznej na przejechanej trasie (ucznia i opiekuna) poświadczone przez przewoźnika,
 4. W przypadku dowożenia własnym samochodem – kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu.

Wnioski można składać  w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzezawie ul. Długa 21 - pokój Nr 15 – w terminie do 30 września. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych możliwy jest również w formie dowozu organizowanego przez gminę. Dowóz ten odbywa się z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego lub innego ustalonego miejsca do szkoły/przedszkola wskazanego we wniosku.


Do wniosku należy dołączyć:
 1. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie ucznia do przedszkola, szkoły.


Wnioski można składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzezawie
ul. Długa 21 - pokój Nr 15 –  w terminie do 30 sierpnia.  
  
 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

Stop - SMOG.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
CENOMA.
   

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]