Jesteś tutaj:

Dowóz uczniów

Dowóz lub zwrot kosztów przejazdu
 Zgodnie  z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
 
 Dowóz lub zwrot kosztów przejazdu przysługuje:
dzieciom oraz uczniom, których droga z domu do przedszkola, szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:
  • 3 km – w przypadku dzieci 5 i 6 letnich oraz uczniów klas I – IV szkół podstawowych;
  • 4 km – w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych.
  
Wnioski można składać  w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzezawie ul. Długa 21 - pokój Nr 15 – w terminie do 30 września każdego roku.
Do wniosku należy dołączyć:
  1. zaświadczenie ze szkoły/przedszkola o uczęszczaniu ucznia wydane przez dyrektora,
  2. w przypadku dowożenia środkami komunikacji publicznej – oświadczenie rodzica o wysokości ceny jednostkowej biletu komunikacji publicznej na przejechanej trasie, poświadczone przez przewoźnika,
  3. w przypadku dowożenia własnym samochodem – kserokopię dowodu rejestracyjnego.
Dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych

Dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych
Zwrot kosztów przejazdu przysługuje:

1. Niepełnosprawnym dzieciom 5 i 6 letnim oraz dzieciom z odroczonym obowiązkiem szkolnym – do najbliższego przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno –wychowawczego.
2. Niepełnosprawnym uczniom objętych kształceniem specjalnym – do  najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia; 
3. Dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
1. 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
2. 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
Zwrot kosztów będzie następował na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Rzezawa a  rodzicem, prawnym opiekunem. Umowa może być zawarta na 1 rok szkolny.
Zwrot kosztów następuje na wniosek rodziców (opiekunów).
Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności  ucznia
2. kserokopię aktualnego orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
3. zaświadczenie ze szkoły o objęciu ucznia wychowaniem przedszkolnym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki wydane przez dyrektora,
4. dokumenty producenta samochodu, z których wynika średnie zużycie paliwa lub oświadczenie wnioskodawcy.


Wnioski można składać  w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzezawie ul. Długa 21 - pokój Nr 15 – w terminie do 15 września. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych możliwy jest również w formie dowozu organizowanego przez gminę. Dowóz ten odbywa się z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego lub innego ustalonego miejsca do szkoły/przedszkola wskazanego we wniosku.
Do wniosku należy dołączyć:

  1. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie ucznia do przedszkola, szkoły.


Wnioski można składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzezawie
ul. Długa 21 - pokój Nr 15 –  w terminie do 25 sierpnia.  
  
 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie


Stop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.
  
https://bochnia.policja.gov.pl/kbc/znajdz-dzielnicowego/dzielnicowikpp-w-bochni/1255,Dzielnicowi.html
 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]