Program "Odkrywamy Małopolskę"

Informacja
Sejmik Województwa Małopolskiego na posiedzeniu XLIII Sesji SWM w dniu 30 sierpnia 2021 r. podjął Uchwałę Nr XLIII/609/21 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2021 roku projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej.
Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .