Program "Odkrywamy Małopolskę"

Informacja
Sejmik Województwa Małopolskiego na posiedzeniu XLIII Sesji SWM w dniu 30 sierpnia 2021 r. podjął Uchwałę Nr XLIII/609/21 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2021 roku projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej.
Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie


Stop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.