Stypendia dla studentów

Stypendia dla studentów
Zgodnie z Uchwałą nr XIX/141/20 Rady Gminy Rzezawa z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalno – naukowym dla studentów, może być przyznane stypendium za średnią ocen co najmniej 4,6 w roku akademickim, poprzedzającym rok akademicki , w którym stypendium jest przyznawane.

Termin składania wniosków: 31 października każdego roku. 

Wniosek o przyznanie stypendium znajduje się w załączniku.

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.