Stypendium „Twoja szansa”

Stypendium „Twoja szansa”
Zgodnie z Uchwałą nr XVI/112/20 Rady Gminy Rzezawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych „Twoja szansa” oraz ustalenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów Wójta Gminy Rzezawa, uczniom może być przyznane stypendium za:
- wyniki w nauce,
- osiągnięcia sportowe,
- osiągnięcia artystyczne.

Kryterium przyznania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały.

Termin składania wniosków: do 15 lipca każdego roku. Wniosek o przyznanie stypendium znajduje się w załączniku.

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.