Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www
 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www


Wstęp deklaracji


Urząd Gminy Rzezawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.rzezawa.pl/. 
Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy Rzezawa
ul. Długa 21
32-765 Rzezawa
e-mail: gmina@rzezawa.pl
tel.: +48 14 648 48 00, 14 648 48 24
Data publikacji strony internetowej: 2014-02-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23
Strona www jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
  • zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • część załączników jest w postaci skanów
  • brak struktury nagłówków w artykułach
  • filmy  nie  posiadają napisów  dla  osób  głuchoniemych.


Ułatwienia na stronie www


Strona www posiada następujące ułatwienia:
  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych


Data sporządzenia deklaracji


Deklarację sporządzono dnia 2020-05-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Rzezawa.
Ostatnia aktualizacja dnia 2022-03-31


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Sękowska-Lenart
e-mail: sekretarz@rzezawa.pl
Telefon: +48 648 48 23


Procedura wnioskowo-skargowa


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Urząd Gminy w Rzezawie posiada jedno wejście do budynku od strony wschodniej. Bezpośrednio przy wejściu do budynku zabezpieczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, jest ono odpowiednio oznakowane. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne są oznakowane, schody są oznakowane – pierwszy i ostatni schód oznakowany jest taśmą w kolorze czarno-żółtym. Na parterze budynku znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Podatkowy i Kasa. Budynek Urzędu Gminy nie jest wyposażony w windę, w przypadku potrzeby załatwienia sprawy w wydziałach zlokalizowanych na I i II piętrze należy udać się do pokoju nr 03 lub 06 na parterze budynku. Pracownik wezwie właściwego pracownika do pokoju nr 9 i tam osoba z niepełnosprawnościami zostanie obsłużona. 
Osoby niesłyszące lub głuchonieme mogą kontaktować się z tut. Urzędem za pomocą: poczty e-mail: gmina@rzezawa.pl, faksu: 14 648 85 50, poczty tradycyjnej: Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa lub osobiście - w sekretariacie Urzędu Gminy.  W przypadku zamiaru skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, uprawnieni winni zgłosić ten fakt, w sposób przewidziany wyżej, w terminie  - na co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się z Urzędem przy wykorzystaniu: poczty e-mail: gmina@rzezawa.pl, telefonicznie: 14 648 48 00, 14 648 48 24, faksu: 14 648 85 50 poczty tradycyjnej: Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie


Stop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.
  
https://bochnia.policja.gov.pl/kbc/znajdz-dzielnicowego/dzielnicowikpp-w-bochni/1255,Dzielnicowi.html
 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]