Jesteś tutaj:

Informacje

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ "ŁĄCZNIKA" Z DROGĄ POWIATOWĄ
Zakończono budowę  zadania "BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY D NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+382,92 WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ ZABEZPIECZENIEM ISTNEIJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI JODŁÓWKA, GMINA RZEZAWA, czyli  tzw. "łącznika" z drogą powiatową w miejscowości Jodłówka.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:W trakcie realizacji

Podpisano umowę na wielomilionowe zadanie drogowe
Gmina Rzezawa przystępuje do budowy drogi gminnej w Jodłówce, która w przyszłości zostanie połączona z ulicą Zieloną w Rzezawie. Wartość inwestycji to ponad 3,27 mln zł, z czego uzyskana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi ponad 1,77 mln zł.  na odcinki:
1) BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY D NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+382,92 WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ ZABEZPIECZENIEM ISTNEIJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI JODŁÓWKA, GMINA RZEZAWA

2) ROZBUDOWA (PRZEDŁUŻENIE) DROGI GMINNEJ UL. ZIELONEJ NR K580329 KLASY D NA ODCINKU OD KM 0+897,00 DO KM 0+979,25 W MIEJSCOWOŚCI RZEZAWA, BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI GMINNEJ NR K580329 KLASY D OD KM 0+979,25 DO KM 1+510,00 W NIEJSCOWOŚCI JODŁÓWKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ ZABEZPIECZENIEM ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, GMINA RZEZAWA

 
W ramach zadania powstanie ponad półkilometrowy odcinek drogi w Jodłówce. Zmodernizowany zostanie również niespełna 100-metrowy fragment ulicy Zielonej w Rzezawie. Nowa droga będzie posiadać jezdnię o dwóch pasach ruchu, z których każdy będzie miał 2,5 m szerokości. W całym jej ciągu powstaną zjazdy do posesji. Wybudowany zostanie także chodnik o szerokości ponad 2 m, który w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Na końcu drogi, z uwagi na jej nieprzelotowe zakończenie, zostanie natomiast utworzone miejsce do zawracania samochodów. Inwestycja zakłada również budowę skrzyżowania typu „T” i jednokierunkowej drogi podporządkowanej z kierunkiem poruszania się w stronę północną o długości ponad 380 m. Będzie ona stanowić łącznik z drogą powiatową nr 1442 K Krzeczów – Grądy. Jej początek zlokalizowany będzie w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą wewnętrzną. Jej szerokość będzie się wahać od 3,5 do 5 m. Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej umowę z wykonawcą inwestycji podpisał 12 grudnia br. Zadanie ma zostać zrealizowane do 30 sierpnia 2022 roku.
      

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.