Jesteś tutaj:

O projekcie

Otrzymano dofinansowanie


BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY D NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+382,92
WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ ZABEZPIECZENIEM ISTNEIJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W MIEJSCOWOŚCI JODŁÓWKA, GMINA RZEZAWA
 
Budowa drogi gminnej klasy D  ma charakter strategiczny pod względem dostępności, bowiem stanowi ona obsługę komunikacyjną terenów przyległych zlokalizowanych w bezpośrednim otoczeniu inwestycji. Stanowić będzie ona tzw. „łącznik” pomiędzy ul. Zieloną (zwłaszcza mającej powstać nowym odcinkiem o długości 613,00 m) z drogą powiatową nr 1442K, stanowiąc tym samym odciążenie centrum wsi Rzezawa. Drogę zaprojektowano jako jednokierunkową z kierunkiem poruszania się od istniejącej drogi powiatowej w stronę północną. Jezdnia ta posiadać będzie szerokość 3,50 od km 0+000,00 do km 0+260,00, odcinek zmiany szerokości przekroju poprzecznego w km 0+260,00 do 0+267,93 oraz odcinek o szerokości jezdni 5,00 m  od km 0+267,93 do km 0+382,92. Jej początek zlokalizowany  jest w miejscu występowania  istniejącego skrzyżowania z drogą wewnętrzną. Drogę zaprojektowano w przekroju ulicznym, tj. z obustronnymi krawężnikami, w związku  z czym nie występują pobocza gruntowe. Wzdłuż całości inwestycji tj. drogi głównej  oraz podporządkowanej zaprojektowano system oświetlenia ulicznego. Inwestycja  przewiduje również montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci progów zwalniających typu U-16, w lokalizacjach zgodnychz zatwierdzonym Projektem docelowej organizacji ruchu obejmującym okres realizacji przedmiotowej inwestycji.
 
Charakterystyczne parametry techniczne:
- droga podporządkowana (łącznik do drogi powiatowej na kierunku północ-południe)
- całkowita  długość projektowanej drogi:  389,92 m
- szerokość jezdni: zmienna od 3,50 m do 5,00 m (droga jednokierunkowa)
- klasa drogi: D – dojazdowa
- kategoria drogi: gminna
Prace planowane do wykonania:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe istniejących elementów kolidujących z projektowanym zakresem
- roboty ziemne
- zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu
- budowa elementów odwodnienia drogi instalacja odwadniająca
- zasypki
- podbudowy
- galanteria drogowa
- nawierzchnie
- roboty wykończeniowe i porządkowe
 
Uwzględniając oszczędności poprzetargowe  wielkość kosztów całkowiych, jak i dofinansowania przybrała następujące wartości:
DOFINANSOWANIE: 440 020,00  zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 880 041,93 zł

 
ROZBUDOWA (PRZEDŁUŻENIE) DROGI GMINNEJ UL. ZIELONEJ NR K580329 KLASY D NA ODCINKU OD KM 0+897,00 DO KM 0+979,25 W MIEJSCOWOŚCI RZEZAWA, BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI GMINNEJ NR K580329 KLASY D OD KM 0+979,25 DO KM 1+510,00 W NIEJSCOWOŚCI JODŁÓWKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ ZABEZPIECZENIEM ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, GMINA RZEZAWA
 
Droga gminna nr 580329 klasy D objęta wnioskiem  ma charakter strategiczny pod względem „dostępności”, bowiem stanowi ona obsługę komunikacyjną terenów przyległych zlokalizowanych w bezpośrednim otoczeniu inwestycji. Łączy ona osiedle mieszkaniowe z centrum miejscowości oraz docelowo poprzez tzw. „łącznik” z drogą powiatową nr 1442K stanowiąc także odciążenie centrum mieszkaniowe wsi Rzezawa. W stanie istniejącym teren którego dotyczy inwestycja posiada zróżnicowane zagospodarowanie. Początkowy odcinek, tj. w obszarze obrębu ewidencyjnego miejscowości Rzezawa stanowi istniejącą publiczną drogę gminna klasy D obsługującą komunikacyjnie działki bezpośrednio do niej przyległe. Na dalszym odcinku teren przeznaczony dla projektowanej drogi głównej to łąki, pola uprawne oraz nieużytki.
 
Projekt zakłada rozbudowę  istniejącej publicznej drogi gminnej nr 5801329K ul. Zielonej w km od 0+979,25 na terenie miejscowości Rzezawa, budowę nowego (dalszego) odcinka publicznej drogi gminnej od km 0+979,25 do km 1+510,00 na terenie miejscowości Jodłówka. Z uwagi na nieprzelotowe zakończenie drogi na końcu opracowania projektuje się miejsce do zawracania dla samochodów osobowych o promieniu 6 m. Przedmiotowa droga posiadać będzie jezdnie o dwóch pasach ruchu, szerokości  2,50m każdy, prawostronny chodnik dla pieszych szerokości całkowitej 2,08 m oraz lewostronny rów odwadniający umocniony betonowymi korytkami. W ciągu całej drogi projektuje się w przekroju ulicznym, tj. z obustronnym krawężnikami, w związku z czym nie występują pobocza gruntowe. Wzdłuż całości inwestycji tj. drogi głównej oraz podporządkowanej projektuje się system oświetlenia ulicznego. Projekt przewiduje montaż  urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci progów zwalniających  typu U-16, przejścia dla pieszych oraz bariery stalowej dla ochrony pieszych na ściance czołowej wylotu wód opadowych w lokalizacjach zgodnych z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.

Charakterystyczne parametry techniczne:
- całkowita  długość projektowanej drogi: 613,00 m
- szerokość jezdni: 5,00 m(przekrój 1x2, 2 pasy ruchu po 2,5 m każdy)
- szerokość chodnika dla pieszych: 2,08m
- klasa drogi: D – dojazdowa
Przyjęto następującą kolejność realizacji robót:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe istniejących elementów kolidujących z projektowanym zakresem robót
- roboty ziemne
- zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu
- budowa elementów odwodnienia drogi – instalacja odwadniająca
- zasypki
- podbudowy
- galanteria drogowa
- nawierzchnie
- roboty wykończeniowe i porządkowe
 

 


Uwzględniając oszczędności poprzetargowe  wielkość kosztów całkowiych, jak i dofinansowania przybrała następujące wartości:
DOFINANSOWANIE: 1 196 584,00  zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 393 168,60 zł

 
Realizacja niniejszej inwestycji  podyktowana jest szczególnie istotnym interesem gminy Rzezawa oraz ważnym interesem społecznym polegającym na jak najszybszej  realizacji zamierzenia m.in. w celu poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenia niekorzystnego wpływu  obciążonej drogi powiatowej na środowisko naturalne oraz jakość życia mieszkańców i zabudowy sąsiedzkiej. Przeprowadzenie inwestycji pozwoli  na zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej. Jako dodatkowy  argument potwierdzający nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, jest ciągły wzrost natężenia ruchu.  Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków ruchowych, a tym samym będzie to miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi, środowisko, krajobraz, czy też ogólne warunki estetyczne. Nadto budowa publicznej drogi gminnej przyczyni się do podniesienia atrakcyjności sołectw Rzezawa i Jodłówka poprzez poprawę infrastruktury  technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, rozwijania spójności terytorialnej.

 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie


Stop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.
  
https://bochnia.policja.gov.pl/kbc/znajdz-dzielnicowego/dzielnicowikpp-w-bochni/1255,Dzielnicowi.html
 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]