Nabór uczestników

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY RZEZAWA – BEZPAŁTNE SZKOLENIA KOMUTEROWE
WÓJT GMINY RZEZAWA ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE DOFINANSOWANEGO W RAMACH PROJEKTU
„E-TRA KOMPETENTNKI – ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKEIGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO":

WEŹ  UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH W JEDNEJ Z 7 SPECJALIZACJI:
- RODZIC W INTERNECIE;
- MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI
- MÓJ BIZNES W SIECI
- ROLNIK W SIECI
- DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
- KULTURA W SIECI
- TWORZĘ WŁASNA STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)”

Szkolenia realizowane będą w  miejscach na terenie Gminy Rzezawa , w zależności od preferencji uczestników:

W trakcie szkoleń przewidywane są przerwy kawowe i lunchowe.

Nabór i będzie prowadzony na bieżąco, do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzezawie.

Po otrzymaniu zgłoszeń Koordynator projektu skontaktuje się z uczestnikami celem uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu
oraz miejsca przeprowadzania szkoleń.

Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie.

Wymagane dokumenty:
  1. Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie
  2. Kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu Beneficjenta
  4.  Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego (jeżeli dotyczy)
  5. Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych (jeżeli dotyczy)
  6. Zgoda lud odmowa na przetwarzanie wizerunku
 
  
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rzezawa, pokój  nr 26. Koordynator projektu:
Katarzyna Włodarczyk, Anna Biernat,tel. (14) 68 58 100, w.26,


Gorąco zachęcamy wszystkich do licznego udziału w projekcie,  z uwagi na bardzo ciekawą tematykę szkoleń!

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.