Jesteś tutaj:

Ulice w Krzeczowie

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 WÓJTA GMINY RZEZAWA z dnia 15 lutego 2019 r.
ZARZĄDZENIE  NR 20/2019
WÓJTA GMINY RZEZAWA
z dnia 15 lutego 2019 r.
 
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Krzeczów
 
      Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i § 7 uchwały Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r. poz. 4943) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
 1. W wykonaniu w/w uchwały zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych
  dotyczących wprowadzenia nazw ulic w Krzeczowie.
 2. Konsultacje skierowane są do mieszkańców Krzeczowa celem poznania ich opinii
  w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie.
 3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 25 lutego 2019 r. do 29 marca
  2019 roku.
 4. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 w/w uchwały konsultacje polegać będą na zebraniu od mieszkańców Krzeczowa ankiety konsultacyjnej.
 5. Ankieta zostanie wysłana do mieszkańców Krzeczowa przy okazji kierowania zawiadomień o miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, będzie również dostępna w w/w zarządzeniu oraz u sołtysa wsi.
 6. Ankietę konsultacyjną, która stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia można pobrać ze strony internetowej Gminy Rzezawa.
 7. Wypełnioną ankietę należy złożyć do skrzynki pocztowej przy wejściu do Urzędu Gminy w Rzezawie, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa o każdej dogodnej porze, albo przesłać pocztą elektroniczną na adres: ankieta@rzezawa.pl lub przekazać sołtysowi wsi.
 
§ 2.
 
 1. Do koordynowania działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji wyznaczam zespół w składzie:
 1. Piotr Koczanowski – Sekretarz Gminy,
 2. Agnieszka Bronowska – Kierownik RiD,
 3. Józef Młynarczyk – Zastępca Kierownika RiD,
 4. Edyta Gorczyca – Inspektor.
 1. Do zadań zespołu, o którym mowa w ust. 1 należeć będzie w szczególności:
 1. przeprowadzenie konsultacji społecznych,
 2. przeprowadzenie analizy zgłoszonych uwag i wniosków,
 3. opracowanie wyników konsultacji.
 1. Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami należy sporządzić protokół zawierający wyniki konsultacji, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
 2. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
 
 
 
§ 3.
 
Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.
 
§ 4.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie


Stop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.
  
https://bochnia.policja.gov.pl/kbc/znajdz-dzielnicowego/dzielnicowikpp-w-bochni/1255,Dzielnicowi.html
 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]