Jesteś tutaj:

Paliwo rolnicze

Paliwo rolnicze
WYŻSZE DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO W 2019 ROKU
 
          Od 1 stycznia 2019 r. wzrósł limit zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
do 100 litrów na hektar uprawianej powierzchni gospodarstwa rolnego.
 
Dodatkowe środki otrzymują hodowcy bydła i producenci mleka.
 
            Aby otrzymać dodatkowy zwrot, hodowcy bydła do wniosku będą musieli załączyć nie tylko faktury za zakup oleju napędowego, ale także zaświadczenie od Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa o średniej rocznej liczbie bydła, którą posiadali w poprzednim roku.
 
Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego pozostają bez zmian:
I Termin: od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2018 r. - 31 stycznia 2019 r.
II Termin: od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2019 r. - 31 lipca 2019 r.
w ramach  limitu zwrotu podatku akcyzowego na 2019 rok.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
 
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.
1 – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.