Wiadomości https://rzezawa.pl Przetarg nieog. o nr RID.ZP.271.2.13.2019 – Budowa OSA w msc. Rzezawa Wed, 19 Jun 2019 14:45:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-58 „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rzezawa, gmina Rzezawa”.... Z A W I A D O M I E N I E Wed, 19 Jun 2019 13:21:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie informuje, że w dniu 25.06.2019 tj. wtorek  od godz. 8.30 do 15.00  nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:  Krzeczów w rejonach: od sklepu EURO, cmentarza parafialnego,  od nr Krzeczów 26 oraz rejon ul. Kolejowej w Rzezawie. Wyłączenie... Życzenia wakacyjne od Wójta Gminy Rzezawa Mariusza Paleja Wed, 19 Jun 2019 12:47:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Wszystkim dzieciom i młodzieży z terenu gminy Rzezawa życzę słonecznych i bezpiecznych wakacji.... RID.ZP.271.2.14.2019 Przetarg nieograniczony w formule "zaprojektuj i wybuduj" na zadanie „ODNOWA CENTRUM WSI RZEZAWA” Wed, 19 Jun 2019 11:05:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-58 RID.ZP.271.2.14.2019 Przetarg nieograniczony w formule "zaprojektuj i wybuduj" na zadanie „ODNOWA CENTRUM WSI RZEZAWA” realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Kształtowani... Zap. ofert. RID.ZP.271.1.36.2019 – Zakup i dostawa wyp. do bud. byłej reh. przy bib. w Rzezawie Tue, 18 Jun 2019 13:56:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-58 Zakup i dostawa wyposażenia do budynku byłej rehabilitacji przy bibliotece Gminnej, ul. Kościelna 6, 32 – 765 Rzezawa w ramach zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Rzezawie, Gmina Rzezawa”....