Wiadomości https://rzezawa.pl RID.ZP.2.1.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: ODNOWA CENTRUM WSI RZEZAWA Wed, 16 Jan 2019 14:15:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-58 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „ODNOWA CENTRUM WSI RZEZAWA” realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat... ​Pierwszy Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Rzezawa Wed, 16 Jan 2019 13:35:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1  W dniu 11. 01. 2019 r. odbył się Pierwszy Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Rzezawa pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Rzezawa Mariusza Paleja. Turniejowi przyświecało hasło: „Graj, wygraj i promuj swoja gminę”. W zawodach wzięły udział drużyny  ze szkół podstawowych w Rzeza... ​Informacja na temat badań statystycznych przeprowadzanych przez Główny Urząd Statystyczny w Krakowie. Wed, 16 Jan 2019 09:28:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Główny Urząd Statystyczny w Krakowie informuje o przeprowadzanych badaniach statystycznych o obszarze rolnictwa oraz badaniach ankietowych prowadzonych w 2019 r.... Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie z dnia 2 stycznia 2019 r. Mon, 14 Jan 2019 12:00:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń w placówkach administrowanych przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.... ZARZĄDZENIE NR 140/2018 WÓJTA GMINY RZEZAWA z dnia 12 grudnia 2018 r. Mon, 14 Jan 2019 10:29:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 W sprawie: ustalenia Regulaminu najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych Gminy Rzezawa...