Wiadomości https://rzezawa.pl Kampania społeczna Benefis Naszej Rodziny Fri, 09 Dec 2022 11:14:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Wójt Gminy Rzezawa objął honorowy patronat nad kampanią społeczną „Benefis naszej Rodziny” realizowanej w ramach działań  profilaktycznych  Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. ... Gmina Rzezawa partnerem projektu "Otwórz się na pomoc - Przemoc" Fri, 09 Dec 2022 10:38:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Gmina Rzezawa wita w projekcie! Tym razem wspólnie poruszamy ważną kwestię przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży. Projekt „Otwórz się na pomoc - Przemoc" to interaktywny film poświecony przemocy rówieśniczej. Głównym założeniem projektu jest profilaktyka oraz edukacja dzieci i młodzieży... Kondolencje Thu, 08 Dec 2022 11:12:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 8 grudnia 2022 r. zmarł Pan Michał Matyasik,   Wieloletni Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie.         Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają Wójt Gminy – Mariusz Palej wraz z pracownikami Urzędu Gminy Rzezawa.   ... Ogłoszenie Wójta Gminy Rzezawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany punktowej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa Wed, 07 Dec 2022 12:22:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-106 Ogłoszenie Wójta Gminy Rzezawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany punktowej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa.   Szczegóły w BIP ... Ogłoszenie Wójta Gminy Rzezawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa Wed, 07 Dec 2022 12:17:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-106 Ogłoszenie Wójta Gminy Rzezawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa. Szczegóły w BIP    ...