Wiadomości https://rzezawa.pl WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE 500+. Wed, 08 Jul 2020 10:11:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Szanowni Państwo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie uprzejmie informuje, że w bieżącym roku nie składamy wniosków na świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 +”. Świadczenia przyznane decyzją w 2019 roku na podstawie złożonego wniosku będą wypłacane do końca maja 2021 r. Nad... Zap. ofert. RID.ZP.271.2.35.2020 – „Wyk. aktualiz. Gminnej Ew. Zabytków oraz oprac. Gminnego Program. Opiek. nad Zabytkami Gminy Rzezawa na lata 2020-2023” Tue, 07 Jul 2020 12:55:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-58 Zapytanie ofertowe nr RID.ZP.271.2.35.2020 na zadnie pn.: „Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rzezawa na lata 2020-2023”. Szczegóły w BIP ... ZAWIADOMIENIE - Przerwa w dostawie wody Mon, 06 Jul 2020 16:46:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o.  poinformowało GZGK w Rzezawie, że od godziny 8.30 dnia 06.07.2020 r. (tj. poniedziałek)  w związku z koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych na ujęciu wody w Bochni, nastąpiło pogorszenie ciśnienia wody oraz czasowe ... Przetarg nieog. o nr RID.ZP.271.1.11.2020 – Bud. obkt. wielof. ( kortu ten. i boiska do badmintona) wraz z ciągami pieszo – spac oraz ośw. w ramach zad. Mon, 06 Jul 2020 16:35:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-58 Budowa obiektu wielofunkcyjnego ( kortu tenisowego/boiska do badmintona) wraz z ciągami pieszo – spacerowymi oraz oświetleniem w ramach zadania: „Budowa obiektu wielofunkcyjnego wraz z ciągami piesz-spacerowymi oraz oświetleniem w Rzezawie przy budynku sportu w Rzezawie, ul. Wiśniowa 68”. Szczegó... Ulica Szkolna w Krzeczowie będzie remontowana Mon, 06 Jul 2020 14:19:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-27 Gmina Rzezawa przystępuje do kolejnej inwestycji drogowej. Wójt Mariusz Palej podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy części ulicy Szkolnej w Krzeczowie. ...