Wiadomości https://rzezawa.pl Życzenia Tue, 21 Jan 2020 07:14:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 ... Plan post. o udzl. zam. publ. przew. do przepr. w roku 2020. Mon, 20 Jan 2020 16:28:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-58 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia w roku 2020 w Gminie Rzezawa.   Szczegóły w załączniku. ... Nabory w Nadwiślańskiej Grupie Działania "E.O.CENOMA” Mon, 20 Jan 2020 11:50:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA” informuje, że istnieje możliwość składania wniosków na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej, Szczegóły w załącznikach.... Główny Urząd Statystyczny – badania ankietowe Fri, 17 Jan 2020 23:21:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-114 W 2020 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne roz... Główny Urząd Statystyczny – badania ankietowe Fri, 17 Jan 2020 23:03:00 +0100 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 W 2020 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne roz...