Wiadomości https://rzezawa.pl Informacja dotycząca postępowania z odpadami w trakcie trwania epidemii/pandemii koronawirsua SARS-CoV-2 Wed, 08 Apr 2020 13:01:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Nazwa: Informacja dotycząca wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 Szczegóły w załączniku ... Wykonanie rozgraniczenia w miejscowości Borek Wed, 08 Apr 2020 12:56:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-58 Wykonanie rozgraniczenia działki nr 550 z działkami nr 549 i 551, położonychw miejscowości Borek. Szczegóły w załączniku. ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia RID.6220.7.2020.IB Tue, 07 Apr 2020 17:24:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-106 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnym , na terenie działki 1665,... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia RID.6220.6.2020.IB Tue, 07 Apr 2020 17:23:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-106 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnym , na terenie działki 1737, ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia RID.6220.5.2020.IB Tue, 07 Apr 2020 17:21:00 +0200 https://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-106 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnym , na terenie działki 1680, ...