Dokumenty strategiczne

Herb Gminy Strategia Rozwoju jednostki terytorialnej jest dokumentem określającym najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowe zarówno społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe. więcej
Herb Gminy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument rzędu prawa miejscowego, który  stanowi podstawę planowania przestrzennego gminy, inaczej mówiąc planowania zabudowy w gminie.
Pokaż pliki
więcej
Herb Gminy Studium uwarunkowań to istotny dokument, który zawiera informacje związane ze stanem faktycznym, czyli opis istniejącej sytuacji społeczno – gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju. Pozwala na ocenę możliwości i kierunków rozwoju przestrzennego, jak również zasady polityki przestrzennej w gminie. więcej

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w RzezawieStop - SMOG
  .

Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.

.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
biznes.gov.pl
 
CENOMA
.