Jesteś tutaj:

Dowóz uczniów

Dowóz lub zwrot kosztów przejazdu
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.)
 
 Przysługuje:
dzieciom oraz uczniom, których droga z domu do przedszkola, szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:
 • 3 km – w przypadku dzieci 5 i 6 letnich oraz uczniów klas I – IV szkół podstawowych;
 • 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjów.
 
W przypadku Publicznego Gimnazjum w Rzezawie szkoła zakupuje bilety miesięczne dla uczniów – należy zgłosić się do sekretariatu.
W przypadku Zespołu Szkół w Dąbrówce organizowany jest dowóz uczniów – należy zgłosić się do sekretariatu celem zakwalifikowania do bezpłatnego dowozu.
 
W pozostałych przypadkach rodzice( opiekunowie)  składają wniosek o zwrot kosztów przejazdu.
 
Wnioski można składać  w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzezawie ul. Długa 21 - pokój Nr 13. -  w  terminie do 30 września.
Dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.)
 
Zwrot kosztów przejazdu przysługuje:
 1. Niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz ich opiekunom do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 2. Niepełnosprawnym uczniom do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
 3. Dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi  przewożonym do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.
 
Zwrot kosztów będzie następował na podstawie umowy zawartej miedzy Wójtem Gminy Rzezawa a  rodzicem, prawnym opiekunem. Umowa może być zawarta na  1 rok szkolny. 

 
Zwrot kosztów następuje na wniosek rodziców ( opiekunów), do którego należy dołączyć:
 1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia,
 2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. Zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu ucznia wydane przez dyrektora,
 4. W przypadku dowożenia środkami komunikacji publicznej – oświadczenie rodzica o  wysokości ceny jednostkowego biletu komunikacji publicznej na przejechanej trasie (ucznia i opiekuna) poświadczone przez przewoźnika,
 5. W przypadku dowożenia własnym samochodem – kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu oraz polisy ubezpieczeniowej.

Wnioski można składać  w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzezawie ul. Długa 21 - pokój Nr 13 –  w terminie do 30 września. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych możliwy jest również w formie dowozu organizowanego przez gminę. Dowóz ten odbywa się z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego lub innego ustalonego miejsca do szkoły/przedszkola wskazanego we wniosku.
Do wniosku należy dołączyć:
 1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie ucznia do przedszkola, szkoły.

Wnioski można składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzezawie ul. Długa 21 - pokój Nr 13 –  w terminie do 27 sierpnia.  
 

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]