Wiadomości http://rzezawa.pl ​Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie zatrudni pielęgniarki. Mon, 22 Jan 2018 11:55:00 +0100 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Oferty należy składać do  dnia  07 luty 2018  r, w biurze SPGZOZ Rzezawa , ul. Wiśniowa 30 a, Szczegółowe informacje pod numerem tel. 14 685 84 10 .... Plan postepowań o udzielenie zamówienia na rok 2018 w Gminie Rzezawa Fri, 19 Jan 2018 12:25:00 +0100 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-58 ... ​Rozbudowa drogi w Jodłówce Fri, 19 Jan 2018 12:20:00 +0100 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-27 Rozpoczynamy prace projektowe dla zadania pn. „Budowa drogi na działkach nr 1566, 1567, 1005 w miejscowości Jodłówka z oświetleniem. Termin wykonania pełnej dokumentacji projektowej przypada na dzień 31.X.2018 r. Wartość podpisanej umowy wynosi 19.680,00 zł.... ​Przetarg nieograniczony nr RID.ZP.271.2.2018 – rozbudowa drogi stan. działkę nr 586 w msc. Łazy. Thu, 18 Jan 2018 10:44:00 +0100 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-58 Nazwa zadania : „Rozbudowa drogi stanowiącej działkę nr 586 na odcinku od 0+000,00 km do 0+159,00 km (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2087K Rzezawa – Brzeźnica do budynku wiejskiego) wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy”.... ​PROGNOZA ZAGROŻEŃ Wed, 17 Jan 2018 14:46:00 +0100 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Zjawisko: Silny wiatr Stopień zagrożenia: 2...