Wiadomości http://rzezawa.pl III GMINNY DZIEŃ DZIECKA Tue, 23 May 2017 12:42:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 ​Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, zapraszają na III GMINNY DZIEŃ DZIECKA 4 CZERWCA 2017 GODZINA 15.00... ​Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na placu zabaw w Łazach Mon, 22 May 2017 09:49:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-27 28 kwietnia dokonano odbioru wykonanej nawierzchni z kostki brukowej pod urządzeniami zielonej siłowni, altany oraz chodników na placu zabaw w Łazach. Powierzchnia wykonanej nawierzchni wyniosła 237,85 m2. Wartość całkowita zadania wyniosła 31.894,62 zł. ... przetarg nieograniczony nr RID.ZP.271.3.2017 Fri, 19 May 2017 13:37:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-58 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka gmina Rzezawa – etap IV”. w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach: Bratucice, Dębina, Buczków, Dąbrówka, Krzeczów – poprawa warunków bytowych mieszkańców... Przesunięcie terminu rozpoczęcia audytów energetycznych dotyczących wymiany pieców. Thu, 18 May 2017 13:49:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 W związku z tym, że Gmina Rzezawa ubiega się o dofinansowanie dotyczące wymiany kotłów informujemy, że terminy audytów energetycznych zostały przesunięte. Audytorzy będą przeprowadzać oceny energetyczne tych budynków, których właściciele ubiegają się o środki z regionalnego programu operacyjnego na ... Kondolencje Wed, 17 May 2017 07:25:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Panu Leszkowi Trąbie – Komendantowi Gminnemu OSP, wyrazy współczucia oraz słowa nadziei i wsparcia w związku ze śmiercią ojca przekazują; Wójt Gminy Rzezawa, Radni i Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych....