Wiadomości http://rzezawa.pl Zapytanie ofertowe RID.271.2.18.2017 Fri, 18 Aug 2017 14:45:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Remont garażu głównego oraz pomieszczeń garażowych na zewnątrz w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie”.... Zapytanie ofertowe RID.271.2.17.2017 Fri, 11 Aug 2017 11:40:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Remont garażu głównego oraz pomieszczeń garażowych na zewnątrz w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie”.... ZAPYTANIE OFERTOWE Fri, 11 Aug 2017 11:37:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Przygotowania i dostarczenia posiłków ( usługa cateringowa) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół/przedszkoli na terenie Gminy Rzezawa w roku szkolnym 2017/2018 od 01.09.2017r.do 29.06.2018 r.... ​„ Kolejny plac zabaw doposażony w nowe urządzenia” Fri, 11 Aug 2017 10:22:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-27 Na placu zabaw w ogrodzie Publicznego Przedszkola w Rzezawie  10 lipca zamontowane zostały nowe urządzenia  zakupione za kwotę 16 996,20 zł..... SKRÓCONY CZAS PRACY W URZĘDZIE GMINY RZEZAWA W DNIU 11.08.2017 R. Fri, 11 Aug 2017 08:44:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Z uwagi na utrzymujące się wysokie temperatury będzie skrócony czas pracy  Urzędu Gminy Rzezawa w dniu 11 sierpnia 2017  r. do godziny 14.00....